Dienst personeel

Vera Vaes (diensthoofd)
Telefoon

Het diensthoofd van de personeelsdienst is adviseur Vera Vaes. Zij is ondermeer belast met de voorbereiding, het beheer en de opvolging van dossiers met betrekking tot aanwervingen, pensioneringen, opleidingen, baremische verhogingen, ziektecontingent, arbeidsongevallen, organisatie arbeidsgeneeskundige controles, toepassing evaluatiesysteem, persoonlijke dossiers...