Interventiedienst

Eddy Aerden (diensthoofd)
Telefoon

De interventiedienst staat centraal in de eerstelijnszorg wat betreft de noodoproepen enerzijds en het politionele onthaal anderzijds. Zij komt ter plaatse telkens men om een (dringende) politiebijstand vraagt. De interventieploegen vormen dikwijls het eerste aanspreekpunt en zijn mede daardoor belangrijk voor het imago van ons lokaal politiekorps.

In het kader van onze visie 'gemeenschapsgerichte politiezorg' dienen zij garant te staan voor een efficiënte, een effectieve en kwaliteitsvolle service. De interventiedienst werkt in een 24-urensysteem en verzekert zo een permanente bereikbaarheid voor de bevolking. Er is steeds tenminste één interventieploeg met dienst. Tijdens de drukke momenten en in de weekends zijn twee ploegen beschikbaar. Tijdens de openingsuren zijn er op het bureel steeds 2 medewerkers beschikbaar om uw klachten en aangiften te noteren.

De dienst interventie wordt wat betreft de dienstenverdeling en opvolging, de tellingen en de overige administratie door assistent Inge Reynders uitgevoerd.

De interventieploegen kunnen steeds een beroep doen op een wachtofficier. Naast hun tussenkomsten bij dringende oproepen, vervullen zij nog een aantal taken van bestuurlijke politie zoals het bevorderen van de verkeersveiligheid, preventief toezicht (onder meer vakantietoezichten), handhaven openbare orde...

Door hun permanente aanwezigheid op het terrein dragen zij bij in de maximale aanspreekbaarheid van de politie, tot meer gericht 'blauw op straat' en tot het verminderen van de onveiligheidsgevoelens.

De dienst interventie bestaat momenteel uit 35 personeelsleden waarvan 6 middenkaderleden, 28 basiskaderleden en 1 CaLogpersoneelslid. Zij staan onder de leiding van commissaris Eddy Aerden.

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week