Sociale dienst

Eddy Aerden
Energiestraat 3
3910 Pelt
Telefoon

De sociale dienst staat onder toezicht van commissaris Eddy Aerden.

U bent slachtoffer geworden en in contact gekomen met de politie?
Of u ervaart familiale problemen of andere moeilijkheden in de sociale sfeer?
Dan kan u op deze pagina enkele folders van en nuttige links naar onze sociale partners en justitie terugvinden.

Vindt u niet terug waar u naar op zoek bent? Of wil u graag een gesprek met een van onze teamleden? Neem dan gerust contact op via bovenstaande gegevens.

Slachtofferbejegening

CAW Limburg, dienst slachtofferhulp - voor psychologische ondersteuning
Burg. Laenenstraat 7 bus 14
3900 Pelt
Tel: 011/23.23.40
Website: http://www.cawlimburg.be/slachtoffer-misdrijf

CAW Limburg - inzake relationeel geweld
Onthaalpunt partnergeweld
Tel: 011/21.20.20
Website: http://www.cawlimburg.be/begeleiding-bij-geweld-en-misbruik

Justitiehuis , dienst slachtofferonthaal - info over het gerechtelijk dossier
Parklaan 25
3500 Hasselt
Tel: 011/37.42.98
Tel: 011/37.42.99
Brochure

Family Justice Center - inzake relatieproblemen en geweld
Informatie en diverse brochures op de website
Website: www.fjclimburg.be

Brochures
"U bent slachtoffer"
"Uw rechten als slachtoffer"
"Crisiskaart partnergeweld"

De brede instap

Kind en Gezin
Algemeen contact K&G-lijn: 078/150.100
Website: http://www.kindengezin.be

CKG De Hummeltjes
Bermstraat 9 bus 2
3910 Pelt
Tel: 011/27.94.00
Website: http://www.hummeltjes.be

CLB - Vrije basisschool en WICO
Bermstraat 9 bus 1
3910 Pelt
Tel: 011/80.59.00
Website: http://www.vclblimburg.be

CLB - Gemeenschapsonderwijs
Sint-Margrietstraat 13
3582 Koersel
Tel: 011/45.62.70
Website: http://www.clblimburgnoordadite.be

Centra voor algemeen welzijnswerk
Burg. Laenenstraat 7 bus 14
3900 Pelt
Tel: 011/64.05.00
Tel: 011/23.23.40
Website: http://www.cawlimburg.be

CAW - Jongeren Advies Centrum
Norbert Neeckxlaan 50
3920 Lommel
Tel: 011/54.74.00
Tel: 011/85.00.05
Website: http://www.jaclimburg.be

Andere sociale partners

Algemene en psychologische ondersteuning
Algemene psychologische ondersteuning
Scheidings- en ouderschapsbemiddeling

Geestelijke gezondheidszorg
CGG, Pelt
DAGG, Lommel
Zelfmoordlijn

Melding van of vragen over geweld?
1712

Centra voor Maatschappelijk Welzijn
OCMW Pelt
Sociaal Huis Pelt
OCMW Hamont-Achel

Justitie en rechtbank
Justitiehuis Hasselt
Familierechtbank

CAW Limburg - daderhulp (verdachten/veroordeelden en familie)
Website: http://www.cawlimburg.be/begeleiding-justitieel-welzijnswerk

Gratis juridisch advies

Heeft u juridische vragen?
Denkt u er aan een advocaat onder de arm te nemen?
Dan kan u zich informeren via volgende instanties:

OCMW Pelt
Oude Markt 2
Tel: 011/94.94.84

Sociaal Huis Pelt
Oude Markt 2
Tel: 011/94.94.84

OCMW Hamont-Achel
Michielsplein 1
Tel: 011/51.05.01

Vredegerecht Pelt
Justitielaan 31
Tel: 011/80.06.20

Meer informatie

Advocaten en juridische bijstand: www.advocaat.be
Andere hulpverlening: http://www.desocialekaart.be/