Sociale dienst

Eddy Aerden
Telefoon

De sociale dienst staat onder toezicht van commissaris Eddy Aerden.

U bent slachtoffer geworden en in contact gekomen met de politie?

Of u ervaart familiale problemen of andere moeilijkheden in de sociale sfeer?

Dan kan u op deze pagina enkele folders van en nuttige links naar onze sociale partners en justitie terugvinden.

Vindt u niet terug waar u naar op zoek bent? Of wil u graag een gesprek met een van onze teamleden? Neem dan gerust contact op via bovenstaande gegevens.

Slachtofferbejegening

CAW Limburg, dienst slachtofferhulp - voor psychologische ondersteuning

Burg. Laenenstraat 7 bus 14

3900 Pelt

Tel: 011/23.23.40

Website: http://www.cawlimburg.be/slachtoffer-misdrijf

CAW Limburg - inzake relationeel geweld

Onthaalpunt partnergeweld

Tel: 011/21.20.20

Website: http://www.cawlimburg.be/begeleiding-bij-geweld-en-misbruik

Justitiehuis , dienst slachtofferonthaal - info over het gerechtelijk dossier

Parklaan 25

3500 Hasselt

Tel: 011/37.42.98

Tel: 011/37.42.99

Brochure

Family Justice Center - inzake relatieproblemen en geweld

Informatie en diverse brochures op de website

Website: www.fjclimburg.be

Brochures

"U bent slachtoffer"

"Uw rechten als slachtoffer"

"Crisiskaart partnergeweld"

De brede instap

Kind en Gezin

Algemeen contact K&G-lijn: 078/150.100

Website: http://www.kindengezin.be

CKG De Hummeltjes

Bermstraat 9 bus 2

3910 Pelt

Tel: 011/27.94.00

Website: http://www.hummeltjes.be

CLB - Vrije basisschool en WICO

Bermstraat 9 bus 1

3910 Pelt

Tel: 011/80.59.00

Website: http://www.vclblimburg.be

CLB - Gemeenschapsonderwijs

Sint-Margrietstraat 13

3582 Koersel

Tel: 011/45.62.70

Website: http://www.clblimburgnoordadite.be

Centra voor algemeen welzijnswerk

Burg. Laenenstraat 7 bus 14

3900 Pelt

Tel: 011/64.05.00

Tel: 011/23.23.40

Website: http://www.cawlimburg.be

CAW - Jongeren Advies Centrum

Norbert Neeckxlaan 50

3920 Lommel

Tel: 011/54.74.00

Tel: 011/85.00.05

Website: http://www.jaclimburg.be

Andere sociale partners

Algemene en psychologische ondersteuning

Algemene psychologische ondersteuning

Scheidings- en ouderschapsbemiddeling

Geestelijke gezondheidszorg

CGG, Pelt

DAGG, Lommel

Zelfmoordlijn

Melding van of vragen over geweld?

1712

Centra voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW Pelt

Sociaal Huis Pelt

OCMW Hamont-Achel

Justitie en rechtbank

Justitiehuis Hasselt

Familierechtbank

CAW Limburg - daderhulp (verdachten/veroordeelden en familie)

Website: http://www.cawlimburg.be/begeleiding-justitieel-welzijnswerk

Gratis juridisch advies

Heeft u juridische vragen?

Denkt u er aan een advocaat onder de arm te nemen?

Dan kan u zich informeren via volgende instanties:

OCMW Pelt

Oude Markt 2

Tel: 011/94.94.84

Sociaal Huis Pelt

Oude Markt 2

Tel: 011/94.94.84

OCMW Hamont-Achel

Michielsplein 1

Tel: 011/51.05.01

Vredegerecht Pelt

Justitielaan 31

Tel: 011/80.06.20

Meer informatie

Advocaten en juridische bijstand: www.advocaat.be

Andere hulpverlening: http://www.desocialekaart.be/