Ondersteuningsdienst

Vera Vaes (diensthoofd)
Telefoon

De dienst ondersteuning is een verzameling van diensten die moeten bijdragen aan de vlotte en efficiënte werking van de lokale politie. Ook de administratieve medewerkers die instaan voor het onthaal behoren tot deze dienst. Adviseur Vera Vaes is diensthoofd ondersteuning.

Hieronder worden de verschillende diensten die resorteren onder ondersteuning aangehaald:

  • De dienst onthaal
  • De onderhoudsdienst