Laatste nieuws

politiecollege bij voorstelling jaarverslag

“Met de cijfers van 2018 kunnen we net als in 2017 een overwegend positief resultaat voorleggen. De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2017 (-9%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-6%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-4%), fietsdiefstallen (-33%) en de winkeldiefstallen (-13%) zijn gedaald.”, zegt korpschef Steve Provost. “Het aantal misdrijven met een ICT/online element is dan weer met de helft gestegen ten opzichte van 2017."