Politiereglement

Sinds 1999 beschikken steden en gemeenten over de mogelijkheid tot het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in het kader van de overlastbestrijding.

Politiereglementen zijn plaatselijke wetten die bepalen hoe de burger zich op het grondgebied van een gemeente moet gedragen.