Zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025

Onze topprioriteit is dat de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zich veilig voelen in hun stad, gemeente, buurt, wijk en straat. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij wij graag onze stadsdiensten van Sint-Truiden, de gemeentelijke diensten van Gingelom en Nieuwerkerken en onze preventiedienst actief betrekken.

Je veilig voelen heeft niet alleen te maken met het bestrijden van criminaliteit maar ook met alles wat de leefbaarheid kan verstoren in een buurt. Denk daarbij aan een vuile straat, een slecht aangelegde stoep, defecte straatverlichting, een overhangende haag,… .

Deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid is het fundament van het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid dat wij samen met alle andere partners in veiligheid verder willen uitbouwen en versterken.

Bij het bepalen van de veiligheidsprioriteiten voor de volgende jaren werd rekening gehouden met:

  • De geregistreerde criminaliteitscijfers binnen de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken;
  • De verwachtingen die bewoners ons meedelen via de meldingskaarten, de leefbaarheidsbabbels, de afname van de lokale veiligheidsbevraging en tal van andere (informele) ontmoetingen;
  • De noden en verwachtingen van het Parket Limburg;
  • De noden en verwachtingen van de bestuurlijk directeur coördinator (Dirco) en de gerechtelijk directeur (Dirjud) van het arrondissement Limburg
  • De knowhow en professionaliteit van onze eigen administratieve medewerkers en politiemedewerkers.

Bij dit alles blijven we aandacht hebben voor de specifieke noden van elke buurt. We stemmen onze politionele aanpak hierop af.

Binnen onze politiezone besteden wij de volgende 6 jaar bijzondere aandacht aan:

  • Verkeersveiligheid
  • Druggerelateerde maatschappelijke overlast
  • Maatschappij ontwrichtende fenomenen
  • Actieve medewerking aan alternatieve afhandelingsvormen zoals voorgesteld door het parket Limburg

Om een antwoord te kunnen bieden aan dit alles is het noodzakelijk dat onze medewerkers beschikken over de nodige professionele kennis en vaardigheden en dat de noodzakelijke werkingsmiddelen aanwezig zijn.

Adv. Alexander van Liempt

Secretaris zonale veiligheidsraad

Onderstaand kan u het Zonaal Veiligheidsplan en de voorgaande plannen nalezen.