Gemeentelijke administratieve sancties

Vanaf 1 april 2021 is dit nieuwe GAS-reglement van toepassing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Dit reglement staat boordevol nuttige tips en goede afspraken, die nodig zijn om de openbare rust, orde, veiligheid, netheid en gezondheid te organiseren en te garanderen. Het vorige GAS-reglement dateerde al van 2014 en werd aangepast, zodat het beter aansluit bij de huidige tijdsgeest.

De nadruk blijft liggen op sensibilisering van de bevolking. Toch zal er tegen ongepast gedrag opgetreden worden. Dat kan gebeuren met een GAS-boete, maar ook bemiddeling als alternatief voor de geldboete blijft een heel belangrijke plaats innemen.

Dit GAS-reglement sluit aan bij de huidige tijdsgeest en de daarbij horende nieuwe fenomenen. Zo is er een verbod op lachgas als roesmiddel en een algemeen verbod op vuurwerk. Daarnaast krijgt het GAS-reglement een volledig nieuw hoofdstuk. Hierin zijn een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit opgenomen. Omdat ze een grote impact kunnen hebben, willen de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken de straffeloosheid ervan tegengaan. Het gaat hier onder andere over nachtlawaai, beledigingen, vandalisme en graffiti.

Het aangepaste GAS-reglement vormt het sluitstuk in een visie op veiligheid en leefbaarheid. We willen het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken en overlast tot een minimum beperken.

Samen GASvrij voor elkaar!