Gemeentelijke administratieve sancties

Samen GASvrij voor elkaar!
Sinds 1 mei 2023 is dit nieuwe GAS-reglement (GAS = Gemeentelijke Administratieve Sancties) van toepassing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Er werden enkele zaken verduidelijkt in vergelijking met het vorige GAS-reglement, dat dateerde van 2021. Daarnaast werd er een volledig nieuw hoofdstuk rond GAS 4 toegevoegd.

De nadruk blijft liggen op sensibilisering van de bevolking. Toch zal er tegen ongepast gedrag opgetreden worden. We willen het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken en overlast tot een minimum beperken.

Wat is GAS 4? 
Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde verkeersinbreuken,die voorheen afgehandeld werden door het Parket, sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit zijn de inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Dit wordt GAS 4 genoemd. Sinds 1 mei 2023 is GAS 4 ook van toepassing in de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. Het reglement werd op de gemeenteraden van Gingelom (21 maart 2023), Sint-Truiden (27 maart 2023) en Nieuwerkerken (20 april 2023) goedgekeurd.