Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken. In dit plan bepalen wij samen met onze partners onze globale veiligheidsdoelstellingen voor de volgende vier jaar.

Het actuele zonale veiligheidsplan (ZVP) 2014-2017 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad op 12 november 2013 en was daarmee geldig tot en einde 2017 (raadpleegbaar op onze website). Het nieuwe Nationale Veiligheidsplan (NVP) werd onlangs door de federale regering goedgekeurd en geldt van 2016 tot einde 2019. Het nieuwe NVP omvat naast de gebruikelijke fenomenen (bv. verkeersveiligheid) ook een omvangrijk aantal zogenaamde transversale thema's (bv : recherchemanagement, buitgerichte aanpak).
Bij het verschijnen van het nieuwe NVP werden ook de zonale veiligheidsplannen verlengd tot einde 2019. Hierdoor zijn de zones verplicht om hun ZVP in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het NVP.