Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat sinds 1-1-2019 uit 185 politiezones, waarvan politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er één is.

Politiereglementen zijn plaatselijke wetten die bepalen hoe de burger zich op het grondgebied van een gemeente moet gedragen.

Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken. In dit plan bepalen wij samen met onze partners onze globale veiligheidsdoelstellingen voor de volgende vier jaar.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geeft elk jaar een aantal edities van de Politie- en Preventiekrant uit.
Elke inwoner van de politiezone krijgt dit informatieblad in zijn brievenbus.

Onderstaand kan je alle edities digitaal raadplegen.

De dagelijkse berichtgeving van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan je vinden in de rubriek "Pers" van onze site.

'Den traffic', de digitale verkeerskrant van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal een aantal keer per jaar online verschijnen.
Hierin worden tips en weetjes over verkeer, verkeersacties en de resultaten ervan gepubliceerd,