Politiereglement

Politiereglementen zijn plaatselijke wetten die bepalen hoe de burger zich op het grondgebied van een gemeente moet gedragen.

Het zijn regels over de rechten en de plichten van de burger ten opzichte van elke andere burger, maar ook ten opzichte van de lokale overheid. Ook deze reglementen moeten dagelijks worden toegepast om het samenleven in onze gemeenschap op een harmonieuze manier mogelijk te maken.

Bij de politiehervorming in 2001 werd er één lokaal politiekorps opgericht voor de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. Dat betekent dat elke lokale politiepersoon bevoegd is op het grondgebied van de drie gemeenten om aldaar de wetten, maar ook de politiereglementen doen toe te passen en te doen respecteren.

Een gemeenschappelijk politiereglement voor de ganse politiezone heeft tot doel de effectiviteit van de toepassing beter en realistischer te maken. Een reglement zonder effectieve uitvoerbaarheid is immers weinigsuccesvol.

Hier kan u het algemeen politiereglement raadplegen: