Nieuws

Politie op afspraak voor klachten en aangiftes

We raden aan om steeds een afspraak te maken bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  voor meldingen of klachten, die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. 

In de Politieposten van Gingelom (Steenweg 111) en Nieuwerkerken (Nieuwesteenweg 3) werken we enkel op afspraak.

Via deze link: maak een afspraak

Uitbreiding team dierenpolitie en nieuw project DierenWelzijnsAdvies

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was de eerste politiezone in België met een dierenpolitie. “Dierenpolitie helpt niet alleen om de rechten van de dieren beter te beschermen, het helpt ook om problemen, die door (onbeheerde) dieren veroorzaakt worden adequater aan te pakken.  Naast het behandelen van meldingen en klachten rond dierenverwaarlozing of -mishandeling, kan je bij de dierenpolitie ook terecht met vragen rond dierenwelzijn.”, aldus burgemeester Patrick Lismont

Parkeerverbod +3,5 ton langs gewestwegen

Om de verkeersveiligheid langs de gewestwegen te verhogen wordt een parkeerverbod voor +3,5 ton ingevoerd op het grondgebied van Sint-Truiden.

Nieuwe brochure "Senioren en veiligheid"

De coronacrisis brengt vele uitdagingen met zich mee.  Sommige groepen in onze samenleving, zoals onder andere senioren, vergen bijzondere aandacht omwille van hun kwetsbaarheid. Daarom werden in maart/april 2020 reeds alle 75+ senioren gecontacteerd in overleg met de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Door belrondes of een bezoek van de wijkinspecteur werd gepeild naar hun hulpbehoeften en werd een teken gegeven dat ze er niet alleen voor stonden.

Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar!

De wijkinspecteur is een belangrijk aanspreekpunt binnen de politie.
Aarzel dus zeker niet om haar/hem aan te spreken of te contacteren!

Wat doet je wijkinspecteur voor jou?