Nieuws

Politie op afspraak voor klachten en aangiftes

Sinds juli 2019 is het mogelijk om een afspraak te maken bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (Politiehuis, Sluisberg 1) voor meldingen of klachten, die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. Je kan je uiteraard ook nog steeds in het Politiehuis aanbieden zonder afspraak!

Vanaf 1 januari 2020 werken we ook in de Politieposten in Gingelom (Steenweg 111) en Nieuwerkerken (Nieuwesteenweg 3) met afspraak op dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Dit biedt de wijkinspecteurs de mogelijkheid om meer aanwezig te zijn in hun wijk, wanneer er geen afspraken gepland staan. Op maandag, woensdag en vrijdag kan je in de Politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken tussen 09.00 uur en 12.00 uur nog steeds terecht voor je klacht of melding zonder afspraak.

Via deze link: maak een afspraak

Nieuwe brochure "Senioren en veiligheid"

De coronacrisis brengt vele uitdagingen met zich mee.  Sommige groepen in onze samenleving, zoals onder andere senioren, vergen bijzondere aandacht omwille van hun kwetsbaarheid. Daarom werden in maart/april 2020 reeds alle 75+ senioren gecontacteerd in overleg met de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Door belrondes of een bezoek van de wijkinspecteur werd gepeild naar hun hulpbehoeften en werd een teken gegeven dat ze er niet alleen voor stonden.

Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar!

De wijkinspecteur is een belangrijk aanspreekpunt binnen de politie.
Aarzel dus zeker niet om haar/hem aan te spreken of te contacteren!

Wat doet je wijkinspecteur voor jou?

Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar.

Als voorbereiding voor een nieuw zonaal veiligheidsplan hielden wij een lokale veiligheidsbevraging. Wij vroegen naar jouw mening over de veiligheid in onze politiezone en de tevredenheid over ons werk. Uit de resultaten kwamen een aantal punten naar voor waar wij als politiezone nog meer op gaan inzetten. Een goed verkeersbeleid is onmisbaar. We gaan nog meer controleren op snelheid, hinderlijk parkeren en agressief rijgedrag.

We breiden de verkeersdienst uit tot 11 vaste medewerkers, zodat er steeds 2 verkeersagenten ter beschikking staan in de binnenstad van Sint-Truiden. We investeerden ook in een nieuw voertuig voor de verkeersdienst, zodat zij hun taken snel en goed kunnen uitvoeren.

De 4 pijlers van ons verkeersbeleid:

Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar.

Tweejaarlijkse organiseert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een opendeurdag. Dit is een dag om de werking van onze lokale politie en enkele van onze partners extra in de kijker te zetten. De bezoekers krijgen een zicht op wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen.

Afgelopen september zou onze opendeurdag opnieuw doorgaan. Covid-19 gooide echter roet in het eten. We konden de veiligheid van onze bezoekers, onze partners en onze personeelsleden niet garanderen en daarom beslisten we om de opendeurdag te verplaatsen naar september 2021.

Als alternatief besloot de lokale politie om een promotiefilm te laten maken met als vertrekpunt: “Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar.”