Jaarverslag 2023

“We blikken terug op een druk en divers 2023 voor onze lokale politie. Het was een jaar met geplande veranderingen en acties, maar we werden ook geconfronteerd met allerlei onvoorziene situaties.”, zegt korpschef Steve Provost. 

Cover jaarverslag 2023

Tal van nieuwe bovenlokale projecten werden uitgerold zoals het Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Dergelijke nieuwe organisaties hebben ook een invloed op de lokale werking. De nodige opleidingen moeten voorzien worden en hier is ook personeelsinzet aan gekoppeld. In de politiezone zijn er bijvoorbeeld 6 opgeleide zedeninspecteurs, die meedraaien in de wachtrol. In 2023 werden deze inspecteurs 23 van de in totaal 207 keer opgeroepen al dan niet voor slachtoffers uit onze eigen politiezone.

“De illegale rave van afgelopen lente was ongezien. Dankzij de inzet van de lokale politie en de goede samenwerking met de gouverneur, andere lokale en federale politiediensten en Defensie konden we de meer dan 10.000 illegale feestvierders zonder grote incidenten huiswaarts sturen.”, aldus korpschef Steve Provost? 

“De stationsbuurt kampte met heel wat uiteenlopende problemen, wat leidde tot ongemak bij bezoekers en inwoners. Samen met de preventiedienst en andere partners dreven we de preventieve aanwezigheid en de gerichte acties op en zorgden we voor een gerichte aanpak van de problemen. We blijven attent voor de bekommernissen van de buurtbewoners en zetten ons in om van de toegangspoort naar  Sint-Truiden een veilige, uitnodigende buurt te maken.”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Deze integrale aanpak wordt ook doorgetrokken naar andere overlastplaatsen.”, vult korpschef Steve Provost aan.

Het aantal geregistreerde diefstallen en feiten van afpersing bleef ongeveer hetzelfde als in 2022. Het aantal diefstallen uit of aan voertuig (-50%), fietsdiefstallen (-13%), motor- en bromfietsdiefstallen (-83%) en gauwdiefstallen (-37%) daalde. Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen steeg met 2% voor het eerst sinds de Coronapandemie. Het aantal winkeldiefstallen (+8%) en werfdiefstallen (+8%) kende ook een stijging.

“De samenwerking met de inwoners trekken we ook door in ons dagelijks werk. Als politie, maar ook als burger zien we hoe nieuwe technologie razendsnel ingeburgerd raakt. Via infoavonden, uiteenzettingen en lezingen willen we onze kennis delen en de inwoners bewust maken van de valkuilen van die nieuwe toepassingen. Een gewaarschuwd man is er tenslotte twee waard.”, zegt burgemeester Patrick Lismont.
Spijtig genoeg trappen nog veel mensen in de val. In 2023 werden maar liefst 353 feiten van oplichting met internet aangegeven voor een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro. De preventieve campagnes, de lessen op school en de infosessies met onze partners blijven we dan ook onverminderd verderzetten voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

Het aantal vastgestelde verkeersinbreuken is in 2023 opnieuw gestegen. Er werden 57.167 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan 41.177 snelheidsovertredingen. Het blijft noodzakelijk om efficiënt in te zetten op alle aspecten van verkeersveiligheid en -handhaving want ook het aantal verkeersongevallen steeg ook weer in 2023 (507 ongevallen zonder en 182 met gekwetsten). 

“Dierenwelzijn blijft een hot item bij de bevolking en dat merken we aan de meldingen die binnenkomen. Er zijn in 2023 676 interventies uitgevoerd inzake dieren. Daarnaast voerde de dierenpolitie 126 actieve controles uit (hercontroles niet meegerekend) waarbij 50 pv’s werden  opgesteld en werden 212 dieren in beslag werden genomen.”, aldus burgemeester Dries Deferm. 

“2024 kondigt zich aan als een jaar vol nieuwigheden en verdere digitalisering, zo wordt het project rond het e-pv verder uitgerold. Onze politiemensen dienen zich constant bij te scholen om te kunnen blijven meegaan met de evoluties binnen het politielandschap. 

We willen ons politiepersoneel dan ook bedanken voor hun flexibiliteit, professionaliteit en engagement gedurende het voorbije jaar.

Nog dit: door de vroege bloesems zullen dit weekend ook onze bloesempatrouilles op de fiets terug starten.”, besluiten korpschef Steve Provost en burgemeester Ingrid Kempeneers, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad. 

Onderstaand de link naar het volledige jaarverslag.