Blijvende inzet voor geluid zonder oorgetuit in Leuven

Leuven is een bruisende stad. Er zijn zeer veel activiteiten, evenementen en verenigingen, nog meer horeca en tot slot duizenden studenten. Ze zorgen voor een leuke sfeer, maar af en toe zijn ze ook wel luid. En dat kan uiteraard zorgen voor onvrede. Daarom tekende stad Leuven, samen met de lokale politie, een duidelijk en coherent beleid uit om geluidsoverlast zo veel mogelijk in te perken. 

In 2019 registreerde de Leuvense politie 2.745 meldingen van geluidsoverlast. Dat is een daling met 97 klachten of -3,4% t.o.v. 2018 (2.842 meldingen), maar wel het op één na hoogste cijfer van de voorbije 15 jaar. Er werden 283 pv’s opgesteld. Dat zijn er 50 (+21,5%) meer  dan in 2018 (233 pv’s).

Figuur: Evolutie meldingen geluidsoverlast 2005-2019 per jaar, met stijgende trendlijn sedert 2005

Figuur: Evolutie meldingen geluidsoverlast 2005-2019 per jaar, met stijgende trendlijn sedert 2005

Tabel: Evolutie geluidsoverlast 2015-2019

Tabel: Evolutie geluidsoverlast 2015-2019

Gemiddeld werden elke maand 229 meldingen geregistreerd. Maar er waren grote verschillen per maand: de hoogste pieken werden genoteerd in juni (335) en oktober (353), het laagste aantal klachten liep binnen in de maand november (186).

Figuur: Evolutie geluidsoverlast: vergelijking 2015-2019 per maand

Figuur: Evolutie geluidsoverlast: vergelijking 2015-2019 per maand

Tabel: aantal meldingen geluidsoverlast per maand 2019

Tabel: aantal meldingen geluidsoverlast per maand 2019

Aard en oorzaak van de klachten

Wat de aard van de klachten betreft heeft 46,8% van de meldingen (1.288) betrekking op lawaaioverlast veroorzaakt door personen. Te luide muziek is goed voor 42,1% van de klachten (1.157).

Tabel: Aard van de geluidsoverlast

Tabel: Aard van de geluidsoverlast

Wat de oorzaak of veroorzaker van de geluidsoverlast betreft, blijkt dat het merendeel der klachten betrekking heeft op de buren. Daarnaast zijn vooral kotfuiven en straatlawaai oorzaak van klachten van geluidshinder. De kotfuiven waren goed voor 1 klacht op 5.

Tabel: Oorzaak van de geluidsoverlast

Tabel: Oorzaak van de geluidsoverlast

Kader

Tijdstip en locatie van de geluidsoverlast

Er werd een verhoogd aantal klachten genoteerd in de nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag.

De grote meerderheid van de klachten is afkomstig uit het centrum van Leuven (70,3%). Kessel-Lo en Heverlee zijn goed voor respectievelijk 13,2% en 12,6% van de meldingen, Wilsele en Wijgmaal tenslotte voor 3,9% van het totaal.

Tabel: Risicostraten in 2018 en 2019

Tabel: Risicostraten in 2018 en 2019

Vorig jaar kwamen de meeste klachten van geluidsoverlast van uit de Riddersstraat. Het ging daarbij vooral om klachten over buren (49), straatlawaai (7) en kotfeestjes (6). In de Mechelsestraat had men vooral last van kotfeestjes (21) en luidruchtige buren (19).    De meldingen in de Augustijnenstraat zijn veelal te wijten aan lawaaierige klanten op het terras van een café (48) en lawaai op straat door doortrekkende studenten (8).  

Processen-verbaal

In 2019 werden 283 pv’s voor geluidsoverlast opgesteld. Dat zijn er 50 (+21,5%) meer dan in 2018.

De meeste pv’s werden uitgeschreven voor te luidruchtige kotfeestjes (136). Voor het veroorzaken van straatlawaai werden 71 pv’s uitgeschreven.

Straten met de meeste pv’s waren de Vaartstraat (15) en de Parkstraat (12).

In de maand oktober werden de meeste pv’s uitgeschreven, namelijk 69. Maar ook de maand maart leverde meer dan een gemiddeld aantal pv’s op, namelijk 42.

Een team met geluidsmeter ging regelmatig tijdens de nacht de baan op om geluidsmetingen uit te voeren in horecazaken. Dat resulteerde in 20 pv’s  voor geluidsinbreuken. Twee horecazaken kregen een beperkende maatregel opgelegd door het college. Een eerste zaak mocht twee weken lang geen muziek spelen, een tweede zaak kreeg een verplicht uitgebreid akoestisch onderzoek opgelegd en moest twee weekends na elkaar niet openen. Een derde horecazaak kwam er voorlopig met een laatste waarschuwing vanaf.

Politieacties geluid

Er werden in 2019 negen acties geluid gehouden waarbij er in het totaal 20 processen-verbaal werden opgesteld voor inbreuken op geluidsoverlast of op het reglement rond de vaste meetapparatuur in horecazaken.

Tijdens de grote evenementen van ’T Groot Verlof en Half oogst werden ook metingen gedaan om een nieuwe geluidsnorm, van 98 dB(A) Laeq 15 min, te testen. De metingen werden gedaan op vier referentiepunten, verspreid over de Oude Markt. Deze hebben ertoe geleid dat, mits het naleven van een aantal flankerende maatregelen, specifiek voor deze evenementen een nieuwe geluidsnorm zal gebruikt worden.

Preventieve campagnes

‘Stop uw gekwaak voordat ik ontwaak’

De preventiedienst van de stad Leuven lanceerde een informatie- en sensibiliseringscampagne over het politiereglement en de gemeentelijke administratieve sancties. Overlastfenomenen zoals nachtlawaai, wildplassen, alcohol drinken op straat na middernacht en fietsen verplaatsen of vernielen kunnen een GAS-boete van maximaal 350 euro opleveren. Maar zover hoeft het bij voorkeur niet te komen. De stad zet in de eerste plaats in op sensibilisering en preventie. Als het toch tot een GAS-boete komt, is voor bepaalde overtredingen een alternatieve straf mogelijk. Studenten gaan bijvoorbeeld een dagje mee met de groen- of reinigingsdienst, of nemen deel aan de cursus 'alcohol en overlast'. In dat geval vervalt de GAS-boete.

‘Goe gaan doede zo’ - Deftig feesten

Met haar oktobercampagne deed de Leuvense  studentenkoepel LOKO nadenken over “deftig feesten”. Aan de hand van een verhaal zette LOKO gedurende vijf weken verschillende initiatieven op poten. LOKO kon voor deze campagne rekenen op de financiële en inhoudelijke steun van het project 'Lazarus, een nuchtere kijk op drinken'.

Voor meer informatie over de campagnes in 2019 kan je eens kijken op: https://pers.leuven.be/samen-overlast-beperken-264956