Dorien Goos, de nieuwe studenteninspecteur

Inspecteur Dorien Goos werd op 1 juli 2017 aangesteld als onze nieuwe studenteninspecteur. Na Nick en Rik opnieuw een vrouw aan het roer van de studentenpolitie. Zij zal voortaan het aanspreekpunt zijn voor de Leuvense studenten. Zelf studeerde Dorien rechtspraktijk in Hasselt, maar na zeven jaar op de interventiedienst van politie Leuven is het Leuvense studentenleven voor haar niet meer vreemd.

Studenteninspecteur, laagdrempelig aanspreekpunt

Politie Leuven heeft sinds 2000 een eigen doelgroepinspecteur voor de studenten. Het doel van deze functie was een laagdrempelig aanspreekpunt creëren voor de studenten, maar ook het samenleven tussen studenten en Leuvenaars zo vlot mogelijk te laten verlopen. 'Wie denkt dat de studenteninspecteur zijn dagen vult op sociale media en zijn nachten op studentenfuiven heeft het grondig mis. Onze studenteninspecteur is de cruciale schakel tussen de studenten en de politie enerzijds en de universiteit en hogescholen en de politie anderzijds. Zij zorgt er mee voor dat Leuven leefbaar blijft voor iedereen door de overlast in de kern aan te pakken, namelijk bij de studenten zelf en te zoeken naar structurele oplossingen. Intussen hebben ook andere studentensteden ons voorbeeld gevolgd en een studenteninspecteur aangeduid', zegt Hans Gooris, diensthoofd Doelgroepenwerking.

De studenteninspecteur is ook een van de trekkers van de jaarlijkse overlastcampagne. De campagne die steeds tijdens de eerste weken van het academiejaar loopt, is ondertussen traditie. Tienduizenden studenten, waaronder een heleboel die de eerste keer in hun Leuven onder de beschermende vleugels van de ouders uitkomen en nog moeten leren hoe ze moeten omgaan met de pas verworven vrijheid, zorgen voor een levendige stad maar ook voor allerlei overlast waaronder straatlawaai, wildplassen en vuilnisvoetbal.

Met de intussen meer dan 50.000 studenten die jaarlijks neerstrijken in Leuven heeft de studenteninspecteur meer dan voldoende werk. Sinds 2012 versterkt doelgroepeninspecteur Stephanie Homans daarom het team. Zij is vooral actief op en rond de hogescholen, de universitaire campussen en de studentenresidenties. Zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle buitenlandse studenten ingeschreven worden.

Ambitie van Dorien

'Ik wil graag een soort van 'politiemeter' worden voor de studenten', zegt Dorien. 'Ik wil daarbij een laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor de studenten. Ze kunnen steeds bij mij terecht als ze vragen of problemen hebben. Dit kan gaan van aangiftes, allerlei vragen over overlast en/of het veilig en overlastluw organiseren van een evenement. Ze kunnen daarvoor bij mij terecht op de Politieantenne, op afspraak of via de Facebookpagina. Daarnaast wil ik hen ook informeren over wat kan en niet kan, zeker op vlak van verkeer en overlast. Ik ben niet van plan een ijzeren lady te worden, maar ik blijf in de eerste plaats wel inspecteur. Ik zal steeds proberen in gesprek te gaan, maar ik zal zeker niet aarzelen om GAS-boetes uit te delen wanneer het nodig is', aldus Dorien.

'Tenslotte wil ik er ook zijn voor de Leuvenaar. Ik besef maar al te goed hoe belangrijk een goede nachtrust is voor eenieder. Het is een illusie om te denken dat we overlast kunnen laten verdwijnen, maar ik zal er wel alles aan doen om studenten aan te sporen om deze tot een minimum te beperken. Leuven moet een stad zijn waarin de vaste bewoners en de studenten op een positieve manier kunnen samenleven. Ik wil daarom ook voor de Leuvenaars een aanspreekpunt zijn waar ze terecht kunnen met 'studentgerelateerde klachten'. Door kort op de bal te spelen, vermijden we dat bepaalde conflicten escaleren.'

Waarom is de studenteninspecteur onmisbaar?

Dat de studenteninspecteur zijn nut bewijst voor het Leuvense korps, staat buiten kijf. Maar ook voor partners als de stad Leuven en LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) is hij/zij onmisbaar geworden. "De studenteninspecteur maakt mee de brug tussen studenten, Leuvenaars en bestuur. Hij of zij is een vast aanspreekpunt en staat met beide voeten in de praktijk. In overleg met de kennisinstellingen, studenten en andere partners werken we samen thema's uit waar bijkomende sensibilisatie nodig is. De ervaring uit het veld en de eigen insteken en accenten van de studenteninspecteur zijn hier onmisbaar", beaamt Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken van de stad Leuven.

Ook voor LOKO en alle Leuvense studentenkringen is de studentenflik van onschatbare waarde. Hij/zij is enerzijds een duidelijk aanspreekpunt voor de Leuvense studentenorganisaties waar de organisatie met al hun vragen terecht kunnen. Een studentenflik is in Leuven, zowel voor de studentenorganisaties als voor de studenten naast een uniek aanspreekpunt en gekend bemiddelaar, echt iemand van en voor de Leuvense studenten. Daarnaast heeft de studenteninspecteur een essentiële rol in het uitwerken van preventiecampagnes rond verkeersveiligheid of alcoholpreventie.

'De studenteninspecteur is de belangrijke lijm tussen de verschillende partners en bij uitstek de expert in vraagstukken rond leefbaarheid en veiligheid', besluit Bieke Verlinden.

Hoe kun je de studenteninspecteur bereiken?

Onze studenteninspecteur is bereikbaar via:

Hoe is het intussen met Rik?

Eind juni kregen we van Rik De Lange, de vorige studenteninspecteur die emigreerde naar Canada, het goede nieuws dat hij midden juli als Transit Peace Officer mocht beginnen bij de stad Edmonton, een politieagent voor het openbaar vervoer (bus en metro) zeg maar. Zijn droom is alvast uitgekomen.