Gerichte verkeerscontroles dragen bij tot de verkeersleefbaarheid

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid waren en blijven een prioriteit voor politie Leuven. Daarbij gaat de aandacht naar het gedrag van alle soorten weggebruikers en de interactie tussen hen allemaal. Respect voor de verkeersregels en respect voor elkaar in het verkeer staan centraal. Het aantal verkeersongevallen blijft reeds enkele jaren vrij stabiel in Leuven en dat met een stijgend aantal verkeersdeelnemers, maar elk verkeersongeval is er één te veel! De verschillende actieplannen in het raam van onder meer snelheid, voorrang, alcohol en drugs, zichtbaarheid, enz. hebben maar één enkel doel: bijdragen tot de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van onze stad. Spijtig genoeg leert de ervaring ons dat heel wat weggebruikers, of het nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn, de regels en elkaar enkel respecteren als er kans bestaat dat een overtreding geverbaliseerd wordt.

Overzicht verkeersongevallen

In 2019 registreerde de lokale politie van Leuven in totaal 1.661 verkeersongevallen (1.206 PV’s, 455 ‘RDR’-vaststellingen = directe regeling tussen de partijen met hulp politie a.d.h.v. het aanrijdingsformulier). Dat is een toename met 88 geregistreerde ongevallen (+5,6%) in vergelijking met 2018.

Tabel: Evolutie verkeersongevallen + RDR's 2015-2019

Evolutie verkeersongevallen + RDR's 2015-2019

Evolutie verkeersongevallen + RDR's 2015-2019 per maand

Evolutie verkeersongevallen + RDR's 2015-2019 met nagenoeg vlakke trendlijn over vijf jaar

Gemiddeld noteerden we 138 ongevallen per maand waarbij tussenkomst van de politie werd gevraagd.

Dat maandaantal fluctueert duidelijk doorheen het jaar.

Bijna traditioneel zien we een toename van het aantal ongevallen in de maanden september en oktober. Het begin van het nieuwe schooljaar en het academiejaar én de overgang naar het winteruur spelen hier allicht een rol.

In juli worden dan eveneens bijna traditioneel de minste ongevallen vastgesteld.

Stoffelijke schade, lichamelijk letsel of dodelijke afloop

Bij 1.226 ongevallen bleef het bij stoffelijke schade (73,8%).

Bij 432 ongevallen was er sprake van lichamelijk letsel (26%). Dat is in vergelijking met 2018 een toename met 93 ongevallen (+27,4%). Hierbij raakten in totaal 511 personen gewond waarvan 484 licht- en 27 zwaargewond.

We registreerden vorig jaar 3 ongevallen met dodelijke afloop met in totaal 3 doden. Dat zijn er evenveel als in 2018.

 • Maart 2019: oudere dame komt in Kessel-Lo op het voetpad ten val en komt onder een bus terecht.
 • November 2019: bij het instappen van een auto komt een oudere dame ten val als de auto plotseling achteruit schiet waarna ze onder het rijdende voertuig terecht komt.
 • December 2019: een bestuurder van een wagen rijdt met hoge snelheid tegen een boom langs de Naamsesteenweg.

De totale toename van het aantal ongevallen is dus volledig te wijten aan de stijging van het aantal ongevallen met gewonden.

Tabel: Ongevallen met stoffelijke schade, lichamelijk letsel of dodelijke afloop

Ongevallen met stoffelijke schade, lichamelijk letsel of dodelijke afloop

Straten

De grote invalswegen naar Leuven tellen, net zoals de voorgaande jaren, het meeste aantal ongevallen:

 • Tiensesteenweg (58, +11),
 • Diestsesteenweg (52, +10),
 • Tervuursevest (50, +14),
 • Aarschotsesteenweg (38, +2)
 • Naamsesteenweg (32, -10)

Zachte weggebruikers

Bij 423 van de 1.661 ongevallen was minstens één zachte weggebruiker betrokken (25,5%). Dat is een toename met 67 ongevallen t.o.v. 2018.

Bij deze 423 ongevallen waren in totaal 498 zachte weggebruikers betrokken, waarvan 374 fietsers, 52 bromfietsers en 72 voetgangers.

Daarvan waren er 333 licht gewond, 24 zwaargewond en 2 voetgangers kwamen om het leven.

Weekendongevallen (van vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 6 uur)

310 ongevallen (18,7%) deden zich voor tijdens het weekend. Dat zijn er 9 meer dan in 2018 (toen 301 weekendongevallen of 19,1%).

50 verkeersongevallen (3% van alle ongevallen) deden zich voor in een weekendnacht.

Verhoudingsgewijs vielen er net iets minder vaak gewonden bij de weekendongevallen (24,2% ongevallen met gewonden) dan bij de ongevallen in de week (26,4% ongevallen met gewonden).

Bij de ongevallen die zich tijdens een weekendnacht voordeden, vielen iets vaker gewonden (28% ongevallen met gewonden) dan tijdens de week.

Politionele acties in het raam van de verkeersveiligheid

Bij de acties voor meer verkeersveiligheid heeft politie Leuven oog voor de veiligheid van alle categorieën van weggebruikers. Automobilisten, bromfietsen, fietsers, voetgangers, allemaal moeten ze de verkeersregels respecteren en vooral respect hebben voor mekaar.  

Snelheid

Omdat te snel rijden en het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur de belangrijkste oorzaken zijn van verkeersongevallen, wordt hier veel aandacht aan besteed.

In 2019 werden 44.638.476 auto’s door de vaste flitspalen gecontroleerd. Daarvan reden er 29.074 (0,07%) te snel.

De anonieme flitsvoertuigen controleerden 212.241 voertuigen waarvan er 8.529 (4,02%) te snel reden.

Tabel: Snelheidscontroles 2015-2019

Snelheidscontroles 2015-2019

 

Alcohol en drugs achter het stuur

In 2019 werden tijdens verkeerscontroles gericht op alcohol en drugs achter het stuur, 260 bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken.

56 chauffeurs bleken rond te rijden onder invloed van drugs.

De verkeerspolitie organiseert elke maand één grote en twee kleine gerichte controles. Verder worden regelmatig ‘pop-up’-acties gehouden door de reguliere patrouilles.

Foutparkeerders en veiligheidsgordel

In 2019 werden 18.188 foutparkeerders geverbaliseerd.

461 inzittenden van een wagen die geen gordel droegen, kregen eveneens een boete.

Aandacht voor fietsers

Bij de start van het nieuwe school- en academiejaar ligt de focus op de fietsers. Vooral het fietsteam, opgericht in 2018, houdt actief toezicht op het fietsen in wandelzones, fietsen in verboden richting, het respecteren van het rode verkeerslicht en het rijden met fietslicht na het invallen van de duisternis.

In 2019 werden volgende PV’s uitgeschreven voor fietsers:

 • 1.752 fietsen in verboden richting of voetgangerszone;
 • 1.239 fietsen zonder licht;
 • 128 negeren van het rode verkeerslicht.

Verkeerscontroles 2014-2019