Heraanleg voetpaden Blijde-Inkomststraat

De definitieve heraanleg van de voetpaden in de Blijde-Inkomststraat is gestart in de week van 8 januari 2018. De aanleg van de voetpaden (einde voorzien op 09/02/2018) en de rijweg in asfalt zal gebeuren in verschillende fases.

Fases

Fase 1: Blijde-Inkomststraat tussen de Burgemeesterstraat en de Ravenstraat (tot vermoedelijk eind februari)

  • tussen de Burgemeesterstraat en de Ravenstraat (rechts richting Ladeuzeplein)
  • tussen de Burgemeesterstraat en de Ravenstraat (links richting Ladeuzeplein)

Fase 2: Blijde-Inkomststraat tussen de Burgemeesterstraat en de Ring (vooropgestelde planning van begin maart tot eind maart 2018)

Deze data zijn richtinggevend en kunnen nog veranderen afhankelijk van de weersomstandigheden en actuele wijzigingen in de planning.

Tijdens de werken aan de voetpaden zal verkeer mogelijk blijven in de Blijde-Inkomststraat, maar er kan wel hinder zijn. De werken aan het asfalt van de rijweg volgen aansluitend op de werken aan de voetpaden. Hiervoor zal de straat een viertal dagen per fase afgesloten worden.

Verkeerslichten Blijde-Inkomststraat - Maria Theresiastraat

De verkeerslichten op het kruispunt Blijde-Inkomststraat - Maria Theresiastraat zijn intussen verwijderd. Dit kruispunt krijgt een heraanleg die ervoor zal zorgen dat het nog duidelijker wordt dat de Blijde-Inkomststraat voorrang heeft. Dit zal de veiligheid voor de voetgangers verhogen en zal het gemotoriseerd verkeer meer doen afremmen.

Vragen

  • Alle bewoners kregen een bewonersbrief.
  • Algemene info: Infohuis Stad Leuven - infohuis@leuven.be - 016272272
  • Technische vragen: Studiedienst weg- en waterbeheer: 016272500
  • Website stad Leuven