Maatregelen voor een veilig uitgaansleven

Stad Leuven, Lokale Politie Politie Leuven en vzw Oude Markt nemen maatregelen voor een veilig uitgaansleven met respect voor de stad en haar inwoners.
Leuven is een bruisende stad, met een levendig uitgaansleven. De stad is ook in volle groei, met meer inwoners, studenten en bezoekers. Dat zorgt voor een fijne dynamiek op elk moment van de dag, maar soms ook voor overlast, specifiek in het uitgaansleven op de Oude Markt.

'Hoewel er geen significante toename is van het aantal incidenten in vergelijking met de voorbije jaren, willen we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van het uitgaansleven, met respect voor de stad en haar inwoners,' zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Zo zal de stad, naast voldoende patrouilles en versterkte camerabewaking, ook een plaatsverbod voor de Oude Markt mogelijk maken, als preventieve maatregel om verdere incidenten te voorkomen. 'Amokmakers die uitgaan om te vechten, of herhaaldelijk weerspannig zijn tegenover de politie, riskeren om tijdelijk niet meer op de Oude Markt te mogen komen. Vergelijk het met een stadionverbod voor hooligans. En net zoals in het voetbal, gaat het hier om een zeer kleine minderheid. In Leuven is geen plaats voor amokmakers die de sfeer komen verpesten, andere mensen lastigvallen en geweld plegen. Leuven moet een plezante stad blijven om feest te vieren', zegt Ridouani.

'Al vele jaren leveren we serieuze inspanningen om het uitgaansleven veilig te houden. Ook in de toekomst zullen we telkens snel en gepast blijven optreden tegen personen die er enkel op uit zijn om problemen te zoeken', vult Jean-Paul Mouchaers, korpschef van de Leuvense politie, aan.

Oude Markt feest

Terrassen opruimen

Cafés die steevast de locatie van incidenten of overlast zijn, en geen initiatieven nemen om dat in te dijken, riskeren een tijdelijke sluiting. 'Daarnaast verwacht ik dat het openbaar domein vanaf 7 uur ’s ochtends proper is gemaakt en vrij begaanbaar is voor de schoolgaande jeugd en mensen die zich naar hun werk begeven. Ik ben dan ook zeer tevreden met het vrijwillig engagement van vzw Oude Markt om dit te garanderen,' zegt de burgemeester.

Vzw Oude Markt, waarmee de stad en de politie nauw samenwerken, engageert zich om de terrassen tegen 7 uur ’s ochtends op te ruimen en proper te maken. Concreet leest het engagement van vzw Oude Markt als volgt: "Wij engageren ons om onze activiteiten vanaf 6 uur af te bouwen, geen overlast te veroorzaken door open ramen en deuren en om onze klanten binnen te houden. Wij engageren ons om vanaf 6 uur onze terrassen bij elkaar te zetten, op te ruimen en te borstelen. Hiermee willen we er samen voor zorgen dat het dagdagelijkse leven zich probleemloos op gang kan trekken vanaf 7 uur."

'De uitstekende en constructieve samenwerking die de Oude Markt al jarenlang heeft met zowel de politie als de stad willen we absoluut verder ondersteunen en versterken waar nodig', zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. 'Dat is de beste garantie voor een veilig en aangenaam uitgaansleven in Leuven.'

Politie op Oude Markt

Sensibilisering en preventie

Stad Leuven zet in de eerste plaats in op preventie en sensibilisering, omdat voorkomen beter is dan genezen. Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar samen met studentenkoepel LOKO een grootse oktobercampagne opgezet om overlast te beperken. Als het toch tot overlast en een GAS-boete komt, is voor bepaalde overtredingen bemiddeling mogelijk. Jongeren gaan bijvoorbeeld een dagje mee met de groen- of reinigingsdienst, of nemen deel aan de cursus 'alcohol en overlast'. In dat geval vervalt de GAS-boete.

Binnenkort starten er opleidingen ‘Verantwoord Serveren’ voor horecapersoneel, waarbij ze leren omgaan met de verantwoordelijkheden en risico’s die gepaard gaan met alcohol schenken. De trainingen zijn een samenwerking tussen stad Leuven, horeca en politie, binnen het kader van Lazarus, een partnerschap dat als doel heeft om schadelijk alcoholgebruik te beperken.

De horeca op de Oude Markt zal de Barcode opnieuw lanceren. Barcode is een initiatief van de horeca-uitbaters in samenspraak met stad en politie, en werkt rond nachtlawaai, discriminatie, alcoholmisbruik, gehoorschade...

Hieronder vind je enkele links naar wat er naar aanleiding van deze maatregelen in de pers verschenen is:

Oude Markt vzw Logo Leuven Logo Leuven