Politie Leuven en partners gaan ‘nudgen’ in de strijd tegen fietsdiefstal

Fietsdiefstal blijft een prioriteit voor de Leuvense politie en haar partners. Eén van de middelen die nu in de strijd gegooid worden is ‘nudging’. Samen met de stad Leuven, KU Leuven, NMBS, UZ Gasthuisberg en UCLL wordt deze actie afgetrapt op maandag 13 september 2021.  

 

bannner

Om het concept nudging[1] in de praktijk te brengen zullen er in enkele grote fietsenstallingen banners worden opgehangen. Op deze banners staan ogen afgebeeld, in combinatie met de boodschap ‘samen oog voor fietsdiefstal’. Op deze manier willen we bezoekers van de fietsenstallingen het gevoel geven dat ze ‘gezien zijn’. Het is de bedoeling om mensen die er hun fiets stallen te motiveren om samen met de veiligheidsdiensten uit te kijken naar verdachte situaties en deze te melden. Bovendien willen we potentiële fietsendieven ontraden om feiten te plegen, door hen de boodschap mee te geven dat ze in de gaten gehouden worden. 

[1] "Nudging" betekent letterlijk: "een zetje geven". Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven. Door subtiele beïnvloeding wordt men onbewust naar het gewenste gedrag geleid.

Onder andere de NMBS, de KU Leuven en het UZ Gasthuisberg hebben een eigen bewakingsdienst. Vaak zijn ze al op het terrein aanwezig, in de nabijheid van hun fietsenstallingen en kunnen ze snel reageren op eventuele oproepen. Om die reden worden de telefoonnummers van de respectievelijke diensten vermeld op de banners. 

Deze sensibiliseringscampagne vindt plaats in de maanden september en oktober, aangezien er dan traditioneel een stijging zichtbaar is in het aantal fietsdiefstallen. De campagne kan op termijn herhaald worden wanneer er zich opnieuw een piek voordoet op een bepaalde plaats.

Nudging kadert in een groter geheel van initiatieven genomen door de Leuvense politie en haar partners in de strijd tegen fietsdiefstal. Uiteraard wordt er meer gedaan dan enkel ‘nudgen’. Zo zijn er bijvoorbeeld ook meermaals per week anonieme politiepatrouilles die gericht op zoek gaan naar fietsendieven, is er een preventie- en sensibiliseringscampagne en wordt er blijvend ingezet op fietsgraveeracties. 

De gecombineerde inspanningen en gebundelde krachten zorgden er in 2020 al voor dat er 127 fietsendieven opgepakt werden. Alleen al van begin juli 2021 tot nu werden er 30 verdachten op heterdaad betrapt.

alle partnerslogo's partners