Vraag je vergunning voortaan online aan

Vanaf 1 februari 2018 is het mogelijk om je vergunning voor inname openbaar domein online aan te vragen. Je hoeft hiervoor dus niet langer naar het politiecommissariaat te komen wanneer je een container of verhuiswagen wil plaatsen of een parkeerverbod wil aanvragen. Vraag je vergunning wel tijdig aan:

  • 5 werkdagen vóór activiteiten of werken die geen verkeershinder veroorzaken.
  • 10 werkdagen vóór activiteiten of werken die het verkeer belemmeren.
  • Is je aanvraag hoogdringend (uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van de werken), neem dan voorafgaandelijk telefonisch contact op met onze baliemedewerker (016 210 620) tijdens de openingsuren om te verifiëren of de aanvraag nog kan behandeld en goedgekeurd worden.

 

Heb je geen computer of ervaar je moeilijkheden met de online aanvraag? Geen nood, onze baliemedewerkers van de Cel Vergunningen helpen je nog met plezier verder tijdens de normale openingsuren.

Meer informatie vind je hier.