Nieuws

Omdat de stad Leuven op 11 juli een slutingsdag heeft, moeten parkeerverboden voor de periode tussen11 juli 2017 tot en met 13 juli 2017 ten laatste op 7 juli 2017 worden aangevraagd. De parkeerverbodsborden voor die periode moeten ten laatste op 10 juli 2017 voor de middag geplaatst worden.

Maak kennis met de senior van de maand juni

Ook in juni is de senior van de maand een dame. Maak kennis met Lucia Mariën.

Enquête - Achtervolgt partnergeweld je op het werk?

Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag meer te weten komen over de impact van partnergeweld op de werkomgeving. In samenwerking met de drie Belgische vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, lanceert het Instituut daarom een enquête over de ervaringen van werknemers met partnergeweld.

Tijdens het pinksterweekend valt voor jong en oud in Park Heuvelhof heel wat te beleven. Van vrijdag 02 juni tot en met 05 juni vinden daar de 49e Kesselse feesten plaats.

Op woensdag 24 mei vindt 'Leuven by night' plaats in het centrum van Leuven. Dit event met een zomerse toets en een shoppingnocturne tot 22 uur houdt echter wat verkeersmaatregelen in, waaronder een verkeersvrije Bondgenotenlaan (vanaf 9 uur 's ochtends).