Mogen honden loslopen?

Loslopende honden zorgen bij mensen, die hiermee geconfronteerd worden, regelmatig voor een onveiligheidsgevoel. Niet enkel honden die onbeheerd rondlopen, maar ook baasjes die hun hond niet aan de leiband houden, zorgen voor ergernis.

Wat zegt het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven hierover en welke artikels zijn van toepassing? 

Artikel 257

Onverminderd de bepalingen in de overige rubrieken van het gecoördineerd politiereglement zijn er geen honden toegelaten op de speel- en skateterreinen, uitgezonderd bij aanwezigheid van een hondentoilet, loopzone of hiervoor bestemde paden. Voor deze uitzonderingen moet de hond aan de leiband begeleid worden naar deze plaats, via de hiertoe meest aangewezen weg.

Artikel 443

Behalve tijdens het uitoefenen van de jacht, op afgesloten private terreinen en op hondenloopzones, is het verplicht de honden waarvan men eigenaar is of waarover men de feitelijke bewaking heeft, aan de leiband te houden op het openbaar domein. Kwaadaardige honden moeten gemuilband worden.

Artikel 446

Het is verboden om honden of andere dieren aan te hitsen of niet terug te houden wanneer deze voorbijgangers aanvallen of volgen, zelfs wanneer er geen schade uit volgt.

Art. 756: Algemene verbodsbepalingen Provinciedomein Kessel-Lo

§1 Onverminderd strafbepalingen en de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging is het de gebruiker verboden om:

  • 20. Honden of andere dieren niet aangelijnd te laten rondlopen. De domeindirectie kan uitzonderingen toestaan;
  • 21. Honden of andere dieren, behoudens assistentiehonden op die plaatsen te brengen waar het uitdrukkelijk wordt verboden. Assistentiehonden worden niet toegelaten in de ongeschoeide zones van het zwembad;

 

Algemeen kan dus gesteld worden dat honden op het openbaar domein, behoudens een aantal uitzonderingen, steeds aan de leiband moeten lopen. Inbreuken hiertegen kunnen gesanctioneerd worden met een GAS-boete.

Sancties

De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.De boete bedraagt:

  • tussen de € 0 en € 125 voor minderjarigen vanaf 16 jaar;
  • tussen de € 0 en € 350 voor meerderjarigen.

De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt. Bij eventuele herhaling kan de boete worden verzwaard.

Hou je hond dus steeds aan de leiband.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.