Vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein

Online aanvragen

Inname openbaar domein?

Als je werken wilt uitvoeren of je wilt verbouwen en je maakt gebruik van een deel van het openbare domein voor bv. het plaatsen van een container, hoogtewerker, torenkraan, stelling, verhuiswagen of het leveren van meubels, stockeren van bouwmaterialen … dan heb je steeds een schriftelijke toelating inname openbaar domein nodig. 

Aanvragen

Wie moet de aanvraag indienen?

Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein. Bijgevolg verifieer je als aannemer best vooraf bij de bouwheer of deze een toelating inname openbaar domein heeft.

Wanneer?

De termijn waarop je je aanvraag moet indienen, hangt af van de aard van de inname:

 • minstens 5 werkdagen voor een inname die geen verkeershinder veroorzaakt (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen) en waarbij:
  • het verkeer ter hoogte van de inname te allen tijde nog kan voorbijrijden;
  • de breedte van de inname zich beperkt tot de breedte van een parkeerplaats;
 • minstens 10 werkdagen voor een inname die wel het verkeer belemmert (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen) en waarbij:
  • een straat moet afgesloten worden voor een bepaalde categorie van weggebruikers;
  • een eenrichtingsverkeer moet ingesteld of een rijrichting moet omgedraaid worden;
  • voorzien moet worden in een omleiding.

Hoe kan je de inname aanvragen?

Je vult het online aanvraagformulier in. Opgelet!: Bij aanvragen van een inname openbare weg (container, stelling, verhuislift….. ) op een gewestweg, eenmalig of voor een korte periode, moet je eerst een advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat kan via e-mail naar district.leuven@wegenenverkeer.be.Voor iedere ingebruikneming, vanaf 24u, wordt een wettelijk voorziene retributie geheven.    

Ga naar het aanvraagformulier

Ervaar je problemen bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan je telefonisch contact opnemen met de dienst vergunningen tijdens de kantooruren op telefoonnummer 016 210 620.
Wordt er niet opgenomen, laat dan een bericht achter met je naam en telefoonnummer. Dan bellen wij je terug.
OF
Probeer even later nog eens terug te bellen.

Wens je meer informatie over de vergunning:

Hoogdringend

Is je aanvraag hoogdringend omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem), dan vermeld je dit, samen met de data en uren van de werken, in de rubriek detailomschrijving. De medewerker van de dienst vergunningen zal verifiëren of de aanvraag nog kan behandeld en goedgekeurd worden. Voorbeelden: je gevel scheurt, je schouw dreigt naar beneden te vallen, ...

Ik heb nog bijkomende vragen

Voor bijkomende vragen kan je per e-mail terecht bij de dienst vergunningen

Indien het noodzakelijk is om de aanvraag met een medewerkers te bespreken, dan kan dit enkel op afspraak.

 Prijslijst

Opgelet! Aan alles hangt een prijskaartje!

De vergunning zelf is gratis, maar aan alles wat op het openbaar domein gebeurt (bv. laten plaatsen van borden, parkeren van een voertuig erop, plaatsen van een container...) kunnen bijkomende kosten verbonden zijn.

Betaling:

 • Online aanvraag: na goedkeuring van je aanvraag ontvang je in je mailbox een link naar je online betaling.  Na de online-betaling krijg je de toelating inname openbaar domein tijdelijke parkeervergunning en betalingsbewijs in je mailbox.
 • Problemen bij de betaling: indien er online betalingsproblemen zijn, probeer dan later even opnieuw (kan een algemene storing zijn). Indien het toch niet lukt, neem dan contact op met de dienst vergunningen die samen met jou naar een oplossing zal zoeken.

Wettelijke basis

 

.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 21 06 11.