Hoe ga je na of een verkeersboete echt is?

Het bevel tot betalen vormt de laatste stap in de fase van de vrijwillige inning.

Dit is de procedure voor een verkeersboete

Hoe kan je de authenticiteit nagaan van een verkeersboete, en meer bepaald van een bevel tot betalen?

Om zeker te zijn dat het om een echte verkeersboete gaat, kan je volgende zaken controleren:

  • het vermelde nummer van het proces-verbaal (pv);
  • het bankrekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht: dit is altijd BE34 6792 0036 2590 en de te gebruiken BIC-code is PCHQ BE BB.

Opgelet: het gevorderde bedrag kan verschillen!

Het bedrag vermeld op het bevel tot betalen is afhankelijk van het bedrag dat jij als overtreder al hebt betaald. Het bedrag op het bevel tot betalen kan dus hoger of lager zijn dan de geldsom die aanvankelijk via de onmiddellijke inning of minnelijke schikking werd opgelegd. Je kan dus niet enkel en alleen op basis van het bedrag bepalen of het bevel tot betalen echt is of niet.

Een voorbeeld:

Een overtreder krijgt een onmiddellijke inning van €53. De overtreder betaalt de boete niet en ontvangt daarom een minnelijke schikking die de geldsom met 33% verhoogt.

=> €53 + 33% (€17.49) = €70.49.

 

1. De overtreder betaalt na ontvangst van de minnelijke schikking €50. Het resterende saldo is dus €20,49. Het dossier evolueert daarom verder naar een bevel tot betalen. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt verhoogd met 35%.

=> €70,49 + 35% (€24,67) = €95,18

=> €95,18 - €50 (reeds betaald) = 45,16€.

 

OF

2. De overtreder betaalt het bedrag van 70,49€ te laat. Het dossier evolueert dus verder naar een bevel tot betalen. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt verhoogd met 35%, wat neerkomt op een toeslag van €24,67. Omdat de overtreder te laat betaald heeft, is deze dus nog €24,67 verschuldigd.

 

Nog twijfels?

Twijfel je ondanks de bovenstaande informatie nog steeds aan de echtheid van een verkeersboete? Dan kan je terecht bij:

  • de website https://justonweb.be/fines. Als je erin slaagt om je in te loggen met het pv-nummer en de identificatiecode, is de verkeersboete echt;
  • het contactcenter via het telefoonnummer (0)2 278 55 60.

Meer weten:

 

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.