Nieuws

Op 20 november rond 15u30 merkte een alerte bewoner twee verdachte personen op in de Frans Mombaersstraat in Erps en verwittigde meteen de politie via het nummer 101. Hij zag één man de tuin van een woning betreden, een tweede persoon bleef op straat op de uitkijk staan. Een ploeg van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) werd samen met een ploeg van de politiezone Kastze en Zaventem ter plaatse gestuurd. In de Frans Mombaersstraat werd een voertuig aangetroffen, met twee personen in die aan de beschrijving van de alerte bewoner voldeden.

Herent krijgt eerste buurtinformatienetwerk: BIN Roeselberg

In Herent is het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van start gegaan. Het netwerk heet Roeselberg en omvat de straten Vaaltweg, Aarschotseweg, Roeselveld, Bijlokstraat (het stuk tussen de Mechelsesteenweg en de Vaaltweg) en de Alfons Stesselstraat. Begin november werden borden aan de invalswegen van het gebied geplaatst. De BIN-borden geven aan dat men BIN-gebied betreedt en kunnen ontradend werken.

Drie nieuwe buurtinformatienetwerken in Kwerps

In Kwerps werden deze maand drie buurtinformatienetwerken opgestart: BIN Diestbrug, BIN Kwerps-Centrum en BIN Olmenhoek. Op donderdag 12 oktober werden de oprichtingsaktes ondertekend door de drie BIN-coördinatoren, burgemeester Chris Taes en de lokale politie.

Vorig jaar namen enkele geëngageerde bewoners het initiatief met als doel de veiligheid in hun buurt te verhogen door een betere informatieuitwisseling tussen de buurt en de politie, het veiligheidsgevoel te vergroten, en meer verbondenheid en samenhang in de buurt te creëren. Na een verkennend gesprek met de politie en een infoavond in maart, gingen de bewoners aan de slag om het idee van een BIN in hun eigen buurt te verspreiden en andere buurtbewoners hierover aan te spreken. Met succes. Tot nog toe gaven een 180-tal bewoners in Kwerps aan lid te willen worden van een buurtinformatienetwerk.

Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sedert 25 mei 2018 dienen de aangiftes van bewakingscamera's te gebeuren via de website www.aangiftecamera.be, en dus niet meer via de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Privacy-commissie gen

Brand bedrijf De Coninck onder controle

Update 22/5/18 - 11u20 : De brandweer laat weten dat het niet meer nodig is om ramen en deuren gesloten te houden.