Nieuws

Aanbod van arbeid aan de deur

We krijgen de laatste weken regelmatig meldingen over personen die aan de deur aanbieden om werken uit te voeren aan de woning. Het aanbieden van arbeid van deur-tot-deur is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Het gaat meestal om arbeiders van buitenlandse afkomst (meestal Engels- of Franstalig) die aanbieden om uw dak te ontmossen, uw oprit te reinigen of te asfalteren, schilderwerken uit te voeren, enz.

We adviseren om voorzichtig te zijn en niet in te gaan op zulke aanbiedingen. Het gaat soms om arbeiders die niet over de nodige vergunningen beschikken om werken in België uit te voeren of om arbeid aan de deur aan te bieden.

In de nacht van vrijdag 3 mei op zaterdag 4 mei werd door een interventieploeg van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) een verdacht persoon opgemerkt aan de parking van een tuincentrum aan de Brusselsesteenweg (N2) in Herent. De ploeg merkte tijdens haar patrouille op dat de schrikverlichting aan de parking aansprong en zag vervolgens een schim wegrennen. De ploeg deed nazicht op en rond het terrein, terwijl ploegen van naburige politiezones in bijstand ter plaatse kwamen.

Snelheidscontroles april 2019

De politiezone HerKo voerde in de maand april verschillende bemande snelheidscontroles uit op verschillende locaties op haar grondgebied. In totaal werden 5138 voertuigen gecontroleerd. Er werden 261 voertuigen in overtreding bevonden, oftewel 5,1%. Hieronder kan u de gedetailleerde resultaten terugvinden.

Verkeersactie 27-28 april 2019

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid organiseerde de lokale politie Herent-Kortenberg in samenwerking met de Federale Wegpolitie Brabant in de nacht van zaterdag 27 april op zondag 28 april een grootschalige verkeersactie waarbij 14 medewerkers werden ingezet. In totaal werden op verschillende locaties in Herent en Kortenberg 516 bestuurders aan een controle onderworpen.

Microsoft scam

We ontvangen regelmatig oproepen van burgers die melden dat ze werden opgebeld door een onbekende die beweert dat er een probleem is met de computer. Meestal doet de oproeper zich voor als een medewerker van Microsoft en zegt hij/zij dat het probleem wel opgelost kan worden, mist u enkele handelingen aan uw computer uitvoert. Het gaat om een vorm van oplichting, waarbij de daders persoonlijke informatie proberen te verkrijgen om zo geld van uw rekening te halen. Ga hier dus zeker niet op in.