Nieuws

Aangifte doen aan het onthaal van de politiezone HerKo? Maak eerst een afspraak!

Vanaf woensdag 1 juli zijn het onthaal van het politiehuis Herent en het politiehuis Kortenberg weer open volgens de normale openingsuren. Wenst u een aangifte te doen aan het onthaal? Neem dan tijdens de kantooruren eerst contact op met de politiezone om een afspraak vast te leggen. Dit kan telefonisch op het nummer 016/85.34.00 of via het mailadres pz.herko@police.belgium.eu. Voor de aangifte van bepaalde feiten kan u ook terecht op Police-on-Web.

Wie zijn de eigenaars van deze (gestolen) fietsen ?

Deze fietsen waren in het bezit van een persoon die verdacht wordt van diefstal.  Ze werden vermoedelijk gestolen in de omgeving van de stations gelegen tussen Brussel en Kortenberg en in de omgeving rond de Colomba-site in Kortenberg. Ben jij de eigenaar van één van deze fietsen? Neem dan contact op met ons via telefoon 016 85 34 00 of via e-mail pz.herko@police.belgium.eu.

Geïnteresseerde bewoners gezocht voor mogelijke BIN in Meerbeek en Schoonaarde

Zowel in Meerbeek als Schoonaarde zijn er bewoners die graag een buurtinformatienetwerk (BIN) willen starten. De initiatiefnemende bewoners tasten momenteel af hoeveel interesse er leeft in de buurt voor zo'n netwerk. Want een BIN kan pas starten als voldoende bewoners lid willen worden.  

Registreer het serie- en IMEI-nummer van je GSM

Wanneer je GSM wordt gestolen, doe je zo snel als mogelijk aangifte bij de politie. De politie zal enkele gegevens van je toestel vragen: o.a. het merk, type, serie- en IMEI-nummer.

Serienummers zijn belangrijk voor u en voor ons !

Bij een inbraak of gewone diefstal worden soms elektronische apparaten (zoals een laptop, GSM, fototoestel, GPS, tablet, …)  buitgemaakt. De politie zal de apparaten willen seinen als gestolen voorwerpen. Het voorwerp wordt dan geregistreerd in een nationale databank die toegankelijk is voor alle politiediensten in België.  Wordt een voorwerp aangetroffen dan kan elke politiedienst nagaan of het voorwerp als gestolen geregistreerd staat en aan wie het toebehoort.