Aanbod van arbeid aan de deur

We krijgen de laatste weken regelmatig meldingen over personen die aan de deur aanbieden om werken uit te voeren aan de woning. Het aanbieden van arbeid van deur-tot-deur is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Het gaat meestal om arbeiders van buitenlandse afkomst (meestal Engels- of Franstalig) die aanbieden om uw dak te ontmossen, uw oprit te reinigen of te asfalteren, schilderwerken uit te voeren, enz.

We adviseren om voorzichtig te zijn en niet in te gaan op zulke aanbiedingen. Het gaat soms om arbeiders die niet over de nodige vergunningen beschikken om werken in België uit te voeren of om arbeid aan de deur aan te bieden.

Burgers hebben ons in het verleden ook volgende problemen gemeld:

  • Er wordt bij aanvang van de werken mondeling een prijs overeengekomen. De arbeiders voeren op eigen houtje meer werken uit dan door de klant gevraagd, waarna ze de prijs opdrijven.
  • De uitvoering van de werken blijkt ondermaats, maar er wordt wel gevraagd een dure factuur te betalen.
  • Na het ontvangen van een voorschot, komen de arbeiders niet meer opdagen.

Wordt u door dergelijke arbeiders aangesproken? Bel dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101 en geef nuttige informatie door zoals de nummerplaat van het voertuig en het type voertuig waarmee de arbeiders zich verplaatsten, de taal waarin u werd aangesproken, de richting waarin ze vertrokken, enz.