Acht procent van de fietsers loopt tegen de lamp tijdens actie fietsverlichting

De politie van Herent-Kortenberg controleerde de afgelopen weken fietsers op hun zichtbaarheid in het verkeer. Naar jaarlijkse gewoonte worden deze acties georganiseerd tijdens de donkere maanden. In totaal werden op het grondgebied van de politiezone 436 fietsers aan een controle onderworpen. Het grootste deel van de fietsers was in orde. 33 fietsers daarentegen beschikten ofwel niet over de vereiste verlichting, ofwel was deze wel aanwezig maar werd de verlichting niet (correct) gebruikt. Er werden 18 processen-verbaal opgesteld. Voor de fietsers die niet in orde waren en die op het ogenblik van de controle nog geen 16 jaar waren, werd geen proces-verbaal opgemaakt. Het gaat om een 15 jongeren tussen de 12 en 15 jaar, die uitgenodigd zullen worden om een verkeersles bij te wonen die door de politie wordt georganiseerd. Tijdens de les worden tips gegeven om veiliger aan het verkeer deel te nemen en wordt gewezen op de risico's om als zwakke weggebruiker onvoldoende verlicht op pad te gaan.