HerKo zoekt vrijwillige diefstalpreventieadviseurs

Bewoners van de politiezone Herent-Kortenberg kunnen al jaren advies vragen aan de politie over de mogelijkheden om hun woning beter te beveiligen tegen inbraak.  Dit wordt gedaan door gerichte huis-aan-huisbezoeken af te leggen bij bewoners die zo’n advies wensen.

De adviezen worden gegeven door de diefstalpreventieadviseur van de politiezone. Maar om nog beter tegemoet te kunnen komen aan alle aanvragen, is de politiezone op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.

quiriet

Als vrijwilliger heb je interesse in het fenomeen van inbraken, maar ben je ook geïnteresseerd in de technische aspecten rond beveiliging (sloten, schrijnwerk, …). Het is niet vereist dat je hier al een uitgebreide kennis over hebt, maar je moet wel bereid zijn hierover een gratis  10-daagse cursus te volgen in het najaar. 

Verder beschik je over de volgende vereisten :

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Je bent niet veroordeeld zelfs niet met uitstel, tot een correctionele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, uitgezonderd veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving over de politie over het wegverkeer.
  • Je oefent niet tegelijkertijd een functie uit in het kader van de wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
  • Je bent in staat neutraal, niet-commercieel advies te geven.
  • Je bent sociaal, empathisch en communicatief.
  • Je bent bereid voldoende tijd te investeren om je vrijwilligerswerk naar behoren te kunnen doen.
  • Je bent bereid om af en toe ’s avonds huisbezoeken af te leggen.
  • Je kan verkregen informatie discreet behandelen. Vrijwilligers zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht (art. 458 van het Strafwetboek).
  • Je bent bereid om tweejaarlijks een bijscholing van minstens 8 uur te volgen.
  • Je beschikt over een rijbewijs B.

Als vrijwilliger heb je recht op een onkostenvergoeding en val je onder de coördinatie van de diefstalpreventieadviseur van de politiezone.

Wil je je inschrijven of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact met Natalie Dekeyzer, de diefstalpreventieadviseur van de politiezone:

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en zullen dan uitgebreider ingelicht worden over de inhoud van het vrijwilligerswerk.