Het slachtoffer staat centraal in het zorgcentrum na seksueel geweld

In juni opende het zorgcentrum na seksueel geweld haar deuren in het Universitair Ziekenhuis in Leuven (Gasthuisberg). Slachtoffers van acuut seksueel geweld, zoals verkrachting en aanranding, kunnen er dag en nacht terecht voor medische en psychologische ondersteuning. Slachtoffers kunnen er ook aangifte doen bij een zedeninspecteur.

Inspecteurs Melissa Cornelis en Els Dewalheyns als zedeninspecteurs voor het zorgcentrum na seksueel geweld

Melissa Cornelis en Els Dewalheyns, politie-inspecteurs bij de politiezone HerKo, zijn binnen het centrum actief als zedeninspecteur en lichten toe waarom er nood is aan één centraal zorgcentrum:  

“Het is niet evident om een politiekantoor binnen te stappen en aan te geven dat je slachtoffer bent van seksueel geweld. Het zorgcentrum is laagdrempeliger en biedt een veilige omgeving  voor slachtoffers om hun verhaal te vertellen. Slachtoffers hoeven niet eerst bij de politie langs te gaan om zich nadien te verplaatsen naar het ziekenhuis voor verdere hulp. Ze krijgen al het nodige op één locatie. De eerste opvang gebeurt door een verpleegkundige die medische en psychologische zorg biedt. Enkel wanneer het slachtoffer beslist om klacht neer te leggen bij de politie, wordt een zedeninspecteur van de politie opgeroepen.  Die verhoort het slachtoffer met de nodige omzichtigheid.”

Voor het centrum werken Melissa en Els samen met 36 politie-inspecteurs van andere politiezones in een beurtrol. Ze zijn twee dagen per maand oproepbaar voor het centrum. In het kader van hun werk bij de politiezone HerKo komen zij regelmatig in contact met slachtoffers (van zedenfeiten). Melissa als inspecteur bij de dienst Jeugd & Gezin en Els als inspecteur bij de interventiedienst. Die contacten lieten een diepe indruk na en motiveerden hen om zedeninspecteur voor het zorgcentrum te worden.

Contactgegevens:

Foto : Stijn Wils i.p.v. de gemeente Kortenberg