Jaarverslag 2019 - 2020

Het opstellen van een jaarverslag is een belangrijk gegeven voor de interne werking van onze politiezone. Door naar het verleden te kijken, kunnen we onze werking verbeteren en bijsturen waar nodig.  Met het jaarverslag geven we ook inzicht in de gedane inspanningen, uitgevoerde acties en leggen we verantwoording af bij onze externe partners. 

 

 

 

Verkeersactie politiezone HerKo

Benieuwd naar wat onze politiezone realiseerde in 2019 en 2020? Je vindt het jaarverslag hier