Laat uw stem horen en neem deel aan de Veiligheidsmonitor!

Eind mei zullen verschillende inwoners van Herent en Kortenberg een uitnodiging in de brievenbus ontvangen om een vragenlijst in te vullen: de Veiligheidsmonitor. Dit is een nationale bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s en is een initiatief van de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

Logo

Er worden verschillende aspecten bevraagd: welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van de politie? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf?

Politie HerKo heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging omdat we bij de uitwerking van het toekomstige veiligheidsbeleid rekening willen houden met het standpunt van de inwoners van Herent. 

Inwoners die via een steekproef werden geselecteerd, zullen in mei een uitnodiging tot deelname aan de bevraging ontvangen in de brievenbus. Deelname is vrijwillig, maar voor ons wel van groot belang! De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten van de bevraging worden begin 2025 verwacht.

Labels