Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sedert 25 mei 2018 dienen de aangiftes van bewakingscamera's te gebeuren via de website www.aangiftecamera.be, en dus niet meer via de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Privacy-commissie genoemd).

Iedere burger of onderneming die gebruikmaakt van één of meerdere bewakingscamera is verplicht de registratie te doen. Deed u ooit al eens aangifte bij de vroegere Privacy-commissie? Ook in dat geval moet u de aangifte doen via www.aangiftecamera.be. Om u de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, dus tot 25 mei 2020. Gaat het om een volledig nieuwe aangifte, dan moet de registratie uiterlijk één dag voor de ingebruikname van het systeem gebeuren. De particulier die enkel binnen in de woning filmt, is vrijgesteld van aangifte.

Meer informatie en een gebruikershandleiding voor het invullen van de aangifte vindt u hier.