Opgepast voor telefoons van zogenaamde incassobureau’s

Wij krijgen regelmatig meldingen van burgers die een (intimiderend) telefoontje kregen van een zogenaamd incassobureau. Er wordt hen meegedeeld dat er nog een bedrag moet betaald worden naar aanleiding van een bestelling die men bij een bepaalde firma zou gedaan hebben. Hoewel de bestelling nooit gebeurde, gaan sommige burgers over tot betaling van het gevraagde bedrag, omdat men twijfelt of omwille van de intimiderende toon van de beller aan de telefoon. Het gaat vaak over een vorm van oplichting. Vraag bij twijfel dat men u de factuur of een bewijs van de overeenkomst overmaakt . Vraag ook naar details met betrekking tot de aankoop. Alleen dan kan u de echtheid van de vraag nakijken en de vordering eventueel betwisten via officiële wegen, bijvoorbeeld via een aangetekend schrijven.

U kan dergelijke dubieuze telefoontjes melden via meldpunt.belgie.be. Meer informatie vindt u ook op de website van de FOD Economie.