Verkeersactie 27-28 april 2019

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid organiseerde de lokale politie Herent-Kortenberg in samenwerking met de Federale Wegpolitie Brabant in de nacht van zaterdag 27 april op zondag 28 april een grootschalige verkeersactie waarbij 14 medewerkers werden ingezet. In totaal werden op verschillende locaties in Herent en Kortenberg 516 bestuurders aan een controle onderworpen.

Twaalf bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hiervan dienden vijf bestuurders hun rijbewijs af te geven voor een periode van 3 uur. Drie bestuurders dienden hun rijbewijs af te geven gedurende 6 uur. Van een 28-jarige man, een 41-jarige man en een 62-jarige man werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Eén bestuurder, een 40-jarige man, reed zowel onder invloed van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van minstens 15 dagen.

Bijkomend werd een proces-verbaal opgemaakt voor een voertuig met betrekking tot de inschrijving. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld voor een voertuig dat niet gekeurd was en waarbij de bestuurder geen rijbewijs bij had. Eén voertuig dat niet gekeurd en niet verzekerd was, werd meteen getakeld.

Eén bestuurder kreeg een boete van 116 euro omdat hij meer personen vervoerde dan dat er zitplaatsen aanwezig waren in het voertuig. Daarnaast kregen ook drie van zijn passagiers een boete van 116 euro voor het niet dragen van de gordel. Eén bestuurder kreeg ook een proces-verbaal van 174 euro voor het negeren van een inhaalverbod.

Tijdens de controles gaf een bestuurder een verkeerde identiteit op. Hij werd hiervoor bestuurlijk aangehouden. Na verdere controle en identificatie van de man mocht hij zijn weg verder zetten.

Tot slot werd nog één persoon bestuurlijk aangehouden, omdat hij na het afleggen van een positieve ademtest zich verbaal agressief gedroeg ten opzichte van de politiediensten. Na meerdere waarschuwingen werd de betrokkene bestuurlijk aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde.