Verknal uw feest niet: gebruik vuurwerk veilig!

Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op nieuwjaar een schitterend spektakel om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel het in de gemeenten Herent en Kortenberg verboden is om op openbare plaatsen of op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vuurwerk af te steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.

Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23u45 en 00u45 op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken, indien dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Dit vuurwerk dient bovendien geluidsarm te zijn, waardoor het minder decibels produceert. Door de minder luide knallen is dit vuurwerk een diervriendelijker alternatief. Chinese wensballonnen zijn verboden.

Meer tips over het veilig gebruik van vuurwerk vindt u in de brochure van de FOD Economie

Bijlage