Een drone: wat mag wel en wat niet?

Wat is een drone?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig dat bij het opstijgen maximum 150 kg weegt en bestuurd wordt vanaf een grondcontrolestation. Doordat drones betaalbaarder worden en de toepassingsmogelijkheden uitbreiden, worden ze steeds populairder. Het vliegen met een drone in het luchtruim is echter niet zonder risico's. Daarom wordt het gebruik van drones wettelijk geregeld door middel van het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 (kortweg het drone-KB). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijetijdsgebruik en commercieel gebruik van een drone.

Vrijetijdsgebruik

Indien een drone minder dan 1 kg weegt (bij opstijgen), mag u hiermee niet hoger vliegen dan 10 meter (vanaf grondniveau gerekend) en dit enkel boven privéterrein. Omwille van veiligheidsoverwegingen is het zelfs in het kader van vrijetijdsgebruik bovendien niet toegelaten om binnen een straal van 3 km van een lucht- of helihaven te vliegen met een kleine drone. Gezien de nabijheid van de luchthaven Brussel-Nationaal (en in Kortenberg de helihaven te Meerbeek) is het bijgevolg van belang om na te gaan of u in de zone in kwestie, bijvoorbeeld uw tuin, mag vliegen. Dit kan u gemakkelijk nagaan op de website van luchtverkeersleider Skeyes (het voormalige Belgocontrol) map.droneguide.be of met de bijhorende Droneguide App.

Commercieel gebruik

Indien uw drone meer weegt dan 1 kg of u wenst op meer dan 10 meter hoogte te vliegen of u wil buiten privéterrein vliegen met de drone, dan spreekt de wetgeving van commercieel gebruik. Omwille van de nabijheid van de nationale luchthaven zijn er binnen het gehele luchtruim van de gemeente Herent enkel commerciële vluchten met drones mogelijk waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn, bijvoorbeeld:

· De drone moet op voorhand geregistreerd zijn.

· De drone moet beschikken over een certificaat uitgereikt door een erkende instantie

· De piloot moet minimum 18 jaar zijn

· De piloot moet beschikken over de nodige attesten

· Toelating vragen aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart

· …

Meer info over de regelgeving betreffende het gebruik van drones vindt u op volgende website van de federale overheid: mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Wil u nagaan waar u kan vliegen met een drone in het kader van vrijetijds- of commercieel gebruik, dan kan dit op de website van luchtverkeersleider Skeyes: map.droneguide.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.