Inzet van vrijwillige security op uw evenement

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie HerKo via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.

Wat is vrijwillige security?

Vrijwillige security zijn natuurlijke personen die door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst worden ingezet. Deze personen hebben geen opleiding genoten.  De vrijwilligers die zich hiervoor aanbieden dienen een goedkeuring te krijgen van de burgemeester vóór het uitvoeren van deze bewakingsdienst.

Dit gebeurt aan de hand van een advies van de korpschef.  De burgemeester geeft vervolgens de individuele toestemming voor de als geschikt gescreende vrijwilligers.

Te doen door de vereniging:

De vereniging die wenst gebruik te maken van vrijwillige security meldt dit aan de gemeente waar het evenement zal doorgaan.

De verantwoordelijke van de vereniging vult het document ‘Bijlage 1 - aanvraag vrijwillige security’ volledig in. Dit document is een aanvraagformulier voor het inzetten van een interne bewakingsdienst middels vrijwillige security. Hierop staan alle voor de politiediensten nuttige inlichtingen betreffende de organisatie van het evenement. Dit document wordt volledig ingevuld en onderaan getekend en gedateerd door de verantwoordelijke van de organisatie.

Te doen door de kandidaat vrijwilliger:

Elke vrijwilliger moet een document ‘Bijlage 2 - persoonscontrole vrijwilliger security’ invullen.

Op dit document staat de relevante informatie voor de politiediensten betreffende de kandidaat vrijwilliger.

Dit document wordt door de vrijwilliger volledig ingevuld met uitzondering van het controlevak voor politiediensten, en ondertekend en gedateerd door de vrijwilliger.

Elke vrijwilliger vraagt zelf een uittreksel strafregister aan zijn of haar gemeente. De vrijwilligers maken hun documenten bijlage 2 en uittreksel strafregister over aan de organisatie, zodat deze ze kan bundelen.

Alle bekomen documenten samen (de bijlage 1 & de diverse bijlagen 2 telkens vergezeld van uittreksel strafregister) worden gebundeld door de organisatie aan de politie bezorgd.

Eén volledig bundel dient bij onze diensten toe te komen, t.a.v. de dienst evenementen, ten laatste 30 dagen voor aanvang van het evenement. Indien de bundel per e-mail wordt overgemaakt: PZ.HerKo.Evenementen@police.belgium.eu

Opgelet: Leiding geven aan een vrijwillige bewakingsdienst is op zichzelf ook een bewakingsopdracht. De leidinggevende van de vrijwillige bewakingsdienst moet ook een bijlage 2 indienen.