Hoe aanvraag voor inname openbaar domein in Kortenberg indienen?

Indien u tijdelijk gebruik wil maken van het openbaar domein voor het plaatsen van een container, stelling, kraan, verhuiswagen,... dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente Kortenberg. Hieronder vindt u de nodige informatie voor een aanvraag op het grondgebied van de gemeente Kortenberg.

 • Voor inwoners
  Indien u werken of een verhuis wenst uit te voeren en hierbij een container, stelling, ... dient te plaatsen, moet u hiervoor een parkeerverbod aanvragen. Deze aanvraag doet u via het webformulier op de website van de gemeente Kortenberg. Deze aanvraag geldt voor oppervlaktes kleiner dan 15m² en/of voor ingrepen met een zeer kleine verkeersimpact. De aanvraag moet minstens een week voor de start gebeuren. Voor aanvragen van oppervlaktes groter dan 15m² of voor ingrepen met een grote impact op het verkeer kan het tot 5 weken duren alvorens men een vergunning kan ontvangen.
  Particuliere inwoners hebben de mogelijkheid om verkeersborden te ontlenen bij de gemeente. U kan de voorwaarden en het reglement vinden op de website van de gemeente Kortenberg.
 • Voor bedrijven
  Indien u (nutsbedrijf, bouwonderneming, aannemer, ...) signalisatie dient te plaatsen op het openbaar domein in het kader van werken, moet u:
  • Stap 1: een werkvergunning aanvragen bij de uitvoeringsdiensten (via e-mail naar wegenengroen@kortenberg.be) met omschrijving, de geplande duur en plannen van de werken volgens de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs Gemeentewegen). Indien u over een bouwvergunning beschikt, kunt u deze stap overslaan en meteen naar stap 2 gaan.
  • Stap 2: een signalisatievergunning aanvragen bij de gemeentelijke dienst mobiliteit. U stuurt hiervoor zo spoedig mogelijk, maar minstens één maand voor de geplande werken, een e-mail naar de dienst Mobiliteit (mobiliteit@kortenberg.be) met de volgende gegevens:
   • contactgegevens van de opdrachtgever (naam, adres, telefoon, GSM, e-mail)
   • contactgegevens van uw bedrijf (naam, adres, telefoon, GSM, e-mail)
   • omschrijving van de werken met de exacte start- en einddatum
   • het precieze adres(sen) waar de werken zullen plaatsvinden
   • een voorstel voor de verkeersafwikkeling/wegomlegging en de te plaatsen signalisatie op een plan als bijlage
   • de werkvergunning (indien vereist, zie stap 1) die u verkregen hebt via de gemeentelijke uitvoeringsdiensten, als bijlage

De gemeente int een belasting vanaf de 8ste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet en dit voor een bedrag van 0,50 euro per m² per dag met een minimum van 12,50 euro per aangifte.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.