Hoe aanvraag voor inname openbaar domein in Herent indienen?

Indien u tijdelijk gebruik wil maken van het openbaar domein voor het plaatsen van een container, stelling, kraan, verhuiswagen,... dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente Herent via Inname openbaar domein. Deze aanvraag dient u minimum 14 kalenderdagen voor de begintijd in te dienen. 

  • Voor een inname van het openbaar domein met een duurtijd van maximum 7 kalenderdagen heeft u de schriftelijke toelating nodig van de gemeente Herent.  
  • Voor een inname van het openbaar domein met een duurtijd van minimum 8 kalenderdagen heeft u de toelating nodig van het schepencollege na advies van de politie en de technische dienst. 

De gemeente int een belasting vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet en dit voor een bedrag van 0,5 euro per m² per dag met een minimum van 12,5 euro per aangifte. Voor meer informatie over deze belasting kan u zich wenden tot de gemeente Herent.

Opgelet: sinds 1 januari 2018 leent de gemeente Herent aan haar inwoners geen verkeersborden meer uit voor een inname van het openbaar domein.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.