Microsoft scam

We ontvangen regelmatig oproepen van burgers die melden dat ze werden opgebeld door een onbekende die beweert dat er een probleem is met de computer. Meestal doet de oproeper zich voor als een medewerker van Microsoft en zegt hij/zij dat het probleem wel opgelost kan worden, mist u enkele handelingen aan uw computer uitvoert. Het gaat om een vorm van oplichting, waarbij de daders persoonlijke informatie proberen te verkrijgen om zo geld van uw rekening te halen. Ga hier dus zeker niet op in.

Het fenomeen is al vrij bekend. Toch slagen deze oplichters met regelmaat nog in hun opzet om geld afhandig te maken.

De werkzijze

De medewerker zal vragen dat u enkele handelingen aan uw computer uitvoert (pc opstarten, surfen naar een bepaalde website, …). Hij zal vervolgens enkele bestanden openen zodat er op uw computerscherm foutboodschappen verschijnen. Bovendien krijgt hij toegang tot uw computer en zal hij vragen dat u eerst een betaling doet, alvorens hij het probleem kan verhelpen. Bij het uitvoeren van de betaling kijkt hij mee waardoor hij persoonlijke gegevens zoals uw bankcode kan bemachtigen. Hij zal deze gegevens misbruiken om geld van uw rekening te halen.

Wat doet u best als u door zo'n 'valse' medewerker wordt opgebeld ?

  • Wantrouw altijd telefoons van bedrijven die u vragen om een aantal acties uit te voeren op uw computer. Microsoft, Apple of andere computerbedrijven zullen u niet ongevraagd contacteren om een probleem te melden.
  • Ga dus nooit in op dergelijke telefoontjes.
  • Noteer indien mogelijk het nummer van waar gebeld wordt.
  • Verbreek de verbinding.
  • In het geval u geen geld bent kwijtgeraakt, kan u het voorval melden via www.meldpunt.belgie.be. Dit is een dienst van de Federale Overheidsdienst Economie. Zij zullen het problemen analyseren en doorsturen naar de bevoegde instantie(s).

Bent u geld kwijtgeraakt ? Blokkeer meteen uw bank-/kredietkaarten via Cardstop 070 344 344. Neem contact op met uw bank en doe aangifte bij de politie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.