Hoe een klacht overmaken?

Wat?

Politiemedewerkers komen dagelijks met zeer veel burgers in contact. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop wij je geholpen hebben, kan je hierover een klacht indienen.

Voor wie?

Iedereen die niet tevreden is over de manier waarop de politie van de politiezone Herent-Kortenberg hem of haar geholpen heeft en hierover een klacht wil indienen.

Hoe?

Er zijn vier manieren om een klacht in te dienen:

1. Je kan een klacht over het optreden van een medewerker van de politiezone Herent-Kortenberg indienen door een brief of e-mail te schrijven naar de korpschef. In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief stuur je je op naar:

Korpschef Walter Endels

Politiezone Herent-Kortenberg

Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent

Of elektronisch op: pz.herko.korpschef@police.belgium.eu

2. Je kan een klacht over het optreden van een politiemedewerker indienen door een brief of e-mail te richten aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op:

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Wetstraat 52 te 1040 Brussel

Of elektronisch op: info@comitep.be

3. Je kan een klacht over het optreden van een politiemedewerker van om het even welke politiezone of van de federale politie indienen door een brief of e-mail te richten aan de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op:

Algemene Inspectie van de federale en lokale politie

Triomflaan 174 te 1160 Oudergem

Of elektronisch op: info@aigpol.be

4. Je kan een klacht over het optreden van een politiemedewerker indienen aan het loket bij het onthaal van een andere politiezone.

Voorwaarden?

Je moet steeds de volgende zaken in je brief of e-mail vermelden:

  • Dat het om een klacht gaat.
  • Een duidelijke omschrijving van wat er gebeurd is.
  • Jouw contactgegevens.

Afhandeling?

1. Een klacht over politiemedewerkers van de politiezone Herent-Kortenberg die toekomt bij de korpschef: elke klacht onderwerpen we aan een grondig onderzoek.

2. Een klacht die toekomt bij het Comité P: het Comité P kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. In dit geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. Het Comité P kan ook beslissen om zelf een onderzoek te voeren. Het Comité P deelt de conclusies schriftelijk mee aan de korpschef en aan de klager.

3. Een klacht die toekomt bij het AIG: de AIG kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. In dit geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. De AIG kan ook beslissen om zelf een onderzoek te voeren. De AIG deelt de conclusies schriftelijk mee aan de korpschef en aan de klager.

4. Een klacht die ingediend wordt aan het loket van een andere zone: de andere zone licht de korpschef van de betrokken zone in. De klacht wordt verder afgehandeld zoals hierboven beschreven onder het eerste punt.

Meer informatie nodig?

U kan contact opnemen met de commissaris bevoegd voor intern toezicht, te bereiken in het politiehuis van Herent, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, via telefoon 016/85.34.00 of via e-mail : pz.herko.interntoezicht@police.belgium.eu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.