Team Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar beheerst de basisregels wat noodzakelijk is gelet hij vaak de eerste persoon is die in contact komt met het slachtoffer.In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap (crisissituaties) wordt beroep gedaan op een gespecialiseerde medewerker en/of dienst. Een slachtofferbejegenaar is permanent beschikbaar.

Hun belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, het doorverwijzen naar bevoegde diensten van slachtoffers die psychosociale hulp nodig hebben en het brengen van slecht nieuws.Zij worden gecoördineerd door Hoofdinspecteur Heyvaert.