Team Wijk

Aan het hoofd van het Wijkteam staat commissaris Jan Michiels

Hij oefent zijn bevoegdheden en toezicht uit over alles wat met onze primaire doelstelling, namelijk de "community oriented policing" te maken heeft.

Bij de wettelijk opgelegde functies (cfr. Ministeriële Omzendbrief PLP 10) is de functie Wijkwerking mogelijk wel de belangrijkste, omdat zij de hoeksteen is van een naar de gemeenschap gerichte politie (community policing) en als dusdanig een belangrijke plaats moet innemen in de basispolitiezorg.