Team Lokale Recherche

Het Team Lokale Recherche staat onder de leiding van CP De Ruyck Ellen. Het is de eenheid binnen de Politiezone "Regio Puyenbroeck" die instaat voor het beheer, de kennisname en afhandeling van gerechtelijke onderzoeken die aan de lokale politie worden toegewezen (onderzoeken die door hun aard, omvang of techniciteit een zekere graad van specialisatie vereisen) en de daarmee samenhangende verplichte informatie-doorstroming naar diensten en autoriteiten.

Enerzijds omvatten deze onderzoeken opdrachten van het parket of de onderzoeksmagistraten, anderzijds verzorgen zij het onderzoek naar aanleiding van vastgestelde misdrijven door de Interventiedienst van onze zone.
Het Lokale Rechercheteam is voornamelijk een tweedelijnsdienst binnen de lokale politie.

Info-uitwisseling : Onze zone heeft een nauwe samenwerking met de omliggende korpsen wat misdaadbestrijding betreft. Ons Team Lokale Recherche wisselt zijn gerechtelijke informatie op regelmatige basis uit met andere politiediensten.

Hoe te herkennen ?
Leden van het Lokale Rechercheteam dragen geen uniform zoals hun operationele collega`s uit de wijkteams.
Ze zijn wel gewapend en hebben een rode armband die ze gebruiken om zich te identificeren bij acties.

Bij twijfel kan U altijd vragen om hun legitimatiekaart te laten zien (die ze altijd bij zich hebben).
Zie ook : Legitimatiebewijs.

Dit is ook van toepassing op hun geüniformeerde collega`s. Als U twijfelt aan de echtheid van een persoon die zich identificeert als politieambtenaar kan U altijd contact opnemen met uw plaatselijk politiekantoor.