Team Verkeer en Mobiliteit

Het team verkeer staat onder leiding van CP Ellen De Ruyck.

De taken van TVM groeperen zich rond vier assen:

1. het voeren van preventieve en repressieve verkeersacties :

  • voor het preventieve luik o.a. de organisatie en ondersteuning van verkeerseducatieve initiatieven, het voeren en ondersteunen van verkeersveiligheidcampagnes, het pro-actief en ontradend optreden inzake te verwachten of bestaande mobiliteits- en verkeersonveiligheidproblemen, alsook een lokaal communicatiebeleid in deze materie voeren ;
  • voor het repressieve luik o.a. de strijd tegen alle fenomenen die van dien aard zijn dat ze leiden tot verkeersonveiligheid, de handhaving van de wegverkeersregels met bijzondere aandacht voor de prioriteiten opgenomen in het zonale veiligheidsplan.

2. het vaststellen van verkeersongevallen.

3. het enerzijds verstrekken van advies op vragen afkomstig van de bevoegde overheden die verband houden met mogelijke effecten op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, en anderzijds van suggesties en van analyses op basis van de exploitatie van de lokale onveiligheidsgegevens ingezameld door de politiezone.