Politieraad

De wet op de geïntegreerde politie creëert verschillende administratieve instanties, waaronder de politieraad.

Onze politiezone is een meergemeentezone samengesteld uit een stad en twee gemeenten.

In een meergemeentezone wordt de lokale politie bestuurd door een politieraad bestaande uit enerzijds een veranderlijk aantal gemeenteraadsleden, en anderzijds de van rechtswege lid zijnde burgemeesters van de verschillende gemeenten uit de meergemeentezone.

Het mandaat van de leden van de politieraad duurt zes jaar.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen dus de meergemeentezone vormen.

De politieraad heeft onder andere tot taak:

  • het personeelskader te bepalen
  • de graad en de weddeschaal toe te kennen aan de personeelsleden
  • een secretaris aan te wijzen

De politieraad is in tegenstelling tot de gemeenteraad, geen politieoverheid.