Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Op basis van de besprekingen en voorbereidingen van de zonale veiligheidsraad wordt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan opgesteld. Dit plan is geënt op het Nationaal Veiligheidsplan en duidt de aandachtspunten en prioriteiten aan waaraan de politiezone Meetjesland Centrum in haar werking aandacht moet besteden. Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone is een ambitieus plan dat naast onze reguliere werking ons stuurt in het streven naar een veilige en leefbare zone. Het bieden van kwalitatieve politiezorg, maar met het oog voor wat de burgers van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins belangrijk vinden: dat is onze missie en daar gaan we voluit voor, zoals ook de voorbije jaren het geval was.

cover

Het bestuurlijk en gerechtelijk beleid worden door dit plan heel concreet ingevuld. Het zijn onze strategische doelstellingen om van 2020 tot en met 2025 de volgende prioriteiten in ons politiewerk te benadrukken:

Veiligheid en leefbaarheid

Transversale thema’s:

  • Bestuurlijke handhaving
  • Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, veiligheidshandhaving en opsporing.

Criminaliteitsfenomenen:

  • Verkeersongevallen (alcohol, drugs en snelheid)
  • Inbraak in woningen en gebouwen
  • Drugs en drugsoverlast