Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de DirCo (bestuurlijke directeur coördinator) van de federale politie.

Zijn taak bestaat uit het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

De zonale veiligheidsraad, het beleidsmatig forum bij uitstek, en eventueel bijgestaan door experts, bespreekt en bereidt het ZVP voor, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan.

Dit veiligheidsplan, dat geldig is gedurende vier jaar, heeft betrekking op:

  • de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeester en de procureur des Konings, elk wat zijn bevoegdheden betreft
  • de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie
  • de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard
  • de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst die de overeengekomen dotatie overschrijdt