1ste helft 2020: kwart minder ongevallen!

"Elk nadeel heb z'n voordeel", om het met de woorden van Cruijff zaliger te zeggen. In de eerste helft van dit jaar zien we een daling van 24% in het aantal ongevallen: van 283 in de eerste helft van 2019 naar 215 tot eind juni dit jaar. En dat is zonder twijfel op het conto van de lockdown voor Covid-19 te schrijven.

Met 11,3% is het aandeel van de verkeersgewonden helaas niet evenredig gedaald. Dat is vooral toe te schrijven aan de beperkte daling in Nazareth en sterke stijging in De Pinte.

Totaal aantal ongevallen in de politiezone Schelde-Leie

VKO 2020 1ste helft totaal

 

Totaal aantal ongevallen per gemeente

VKO 2020 1ste helft gem

 

Aantal ongevallen met gewonden per gemeente

VKO 2020 1ste helft gew